1

Φορολογικές ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις που παρατάθηκαν λόγω του Πάσχα

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τα δελτία τύπου και ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες:

1. 24.4.2019 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών,
2. 24.4.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.,
3. 25.4.2019 ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
4. 
23.4.2019 – Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. – καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
5. 
24.4.2019 – Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης που λήγουν στις 30 Απριλίου,

έχει δοθεί παράτασηγια τις κάτωθι υποχρεώσεις:

ΦΠΑ

Παρακρατούμενοι φόροι

Λοιποί φόροι τέλη

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π.Δ.

Εκτός των παραπάνω υποχρεώσεων με τα ως άνω δελτία τύπου και ανακοινώσεις παρατείνονται έως τις 6.5.2019 οι κάτωθι υποχρεώσεις οι οποίες είχαν ως αρχική ημερομηνία λήξης την 30η Απριλίου:

-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήμου, που λήγει στις 30.4.2019.

-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, που λήγει στις 30.4.2019.

-Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν στις 30.4.2019.

-Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, που λήγουν στις 30.4.2019.

Επίσης:

Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης για τους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο., που λήγουν στις 30/04/2019.

-Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019, που λήγει στις 30/04/2019.

Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαρτίου 2019 των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Δείτε στο ημερολόγιο του κόμβου (εδώ) ποιες υποχρεώσεις δεν έχουν παραταθεί και λήγουν στις 30.4.2019.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44512#