ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς, η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 με αντικείμενο την εκτίμηση της διαμορφούμενης κατάστασης σε σχέση με τον covid-19, την προετοιμασία και το σχεδιασμό ενδεχόμενων δράσεων, την επικαιροποίηση εάν κριθεί απαραίτητο του υπάρχοντος σχεδιασμού της σε κάθε επίπεδο σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και φυσικά σε πλήρη συνάρτηση με τους σχεδιασμούς και αποφάσεις του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Η επιτροπή τίθεται σε διαδικασία διαρκούς συνεδρίασης.

Τηρούμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σχολαστικά τους όρους ατομικής υγιεινής και προστασίας. Φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους με βάση τις οδηγίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αποφεύγουμε το συγχρωτισμό και τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας. Χωρίς πανικό, με ψυχραιμία και λογική.

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/04/2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/04/2020 ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΘΕΜΑΤΑ:ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔHMOTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔHMOTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΚΕΡΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Πέμπτη 9/1/2019

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Πέμπτη 9/1/2019ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 20:30μμ με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση:ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Παρασκευή 15/11/2019

To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στις 21:00μμ με δύο προσκλήσεις με θέματα για συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 25

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 2. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, λόγω εναρμόνισης με την υπ’ αριθ. 63967/2019 (ΦΕΚ 3537/20-9-19, τ. Β’) Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8440/2011 ΥΑ «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση θεμάτων αυτών (Β’ 318)».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ραφήνας-Πικερμίου» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ραφήνας-
  Πικερμίου σε αυτήν.
 5. Λήψη απόφασης περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και έγκρισης επικαιροποίησης των μελών του
  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 6. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης Σχολικών Χώρων (αρ. 41 του Ν. 1566/85, Φ3/158/Γ1/210/20-02- 1998 σε συνέχεια της Δ4/804/16-12-1997 Εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και καθορισμού τρόπου ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου».
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Οχυρού».
 9. Λήψη απόφασης περί κατάργησης και επιστροφής στο Δήμο οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ραφήνας, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2γ του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δέντρων εντός σχεδίου πόλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 26

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 22.00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ειδική συνεδρίαση για να συζητηθούν και να
ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ραφήνας-
  Πικερμίου έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/10/2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 186/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την
έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Γ΄ τριμήνου 2019.

2. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 7 Ν. 4623/2019).

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 187/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ν. 25/75) για
το έτος 2020.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 188/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80) για
το έτος 2020.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 189/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης για το έτος 2020.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 190/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος
2020 και εφεξής.

7. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών
του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

9, Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία λήψης της πιστοποίησης ISO 14001:2015.

10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία λήψης της πιστοποίησης ISO 50001: 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΓΗ: EASTRUNNER.GR
ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί
απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 154/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
  αφορά τον Απολογισμό και Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσαρτήματος
  Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Οικονομικού
  Έτους (χρήσεως) 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών του ΝΠΔΔ «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Διώνης.

3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 215/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

4. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ραφήνας.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών όπως δημοσιεύθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης όρων και παράτασης σύμβασης για τη Διαχείριση Βλαστικών Υπολειμμάτων Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, ΑΕΚ, ογκωδών στη Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας.

8. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων <ΤΣ>» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

9. Λήψη απόφασης περί απόδοσης σχολικού χώρου προς χρήση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

10. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ».

11. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛ/ΠΟΛΗΣ».

12. Λήψη απόφαση περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 2018».

13. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου για επέκταση του προαύλιου χώρου και την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη Δ.Ε. Πικερμίου.

14. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου µε υδατοδεξαµενή για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής «ΑΓΙΑΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ».

15. Λήψη απόφασης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στις Κοινότητες Ραφήνας και Πικερμίου.

16. Λήψη απόφασης περί έγκριση Εισόδου – Εξόδου που αφορά συνεργείο μοτοσικλετών το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Μαραθώνος & Ναρκίσσων – Γέφυρα Λόρδου Βγένα – Ραφήνα.

17. Λήψη απόφασης περί διαγράφης λογαριασμών ύδρευσης β΄, γ΄ τετραμήνου 2018 και α΄ τετραμήνου 2019 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με την 326/2018 και την 25/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/08/2019ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/07/2019 (upd)


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/07/2019ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/2019 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Συνεδρίασε το Σάββατο 19/05/2019 μετά απο αναβολή απο την Τρίτη 14/05/2019 λόγω μή απαρτίας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


Παρακολουθήστε το Βίντεο της Συνεδρίασης της 18/5/2019

https://youtu.be/r1Lodh3GK_E

Δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες από την συνεδρίαση

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ _19-04-2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου σας προσκαλεί σε συνεδρίαση την παρασκευή 19/4/2019 και ώρα 21:00μμ με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


ΠΗΓΗ;EASTRUNNER.GR
ΜΕ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/04/2019

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 με θέματα πρός συζήτηση τα εξής βάσει των κατωτέρω προσκλήσεων :

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR