Δήμαρχοι: Έντονες αντιδράσεις για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ (εγκύκλιος+εγγραφο)

Έντονη ανησυχία επικρατεί ανάμεσα στους δημάρχους της χώρας, καθώς, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, και η παρούσα κυβέρνηση ακολουθώντας τα χνάρια της προηγούμενης, ζητά από τους δήμους να καταθέσουν υποχρεωτικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το θέμα άνοιξε με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 95/2019 του υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου (σ.σ. είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες εγκυκλίους δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ), με την με την οποία ζητούνταν από τους νεοσύστατους δήμους να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ. «Επί του ανωτέρω σημείου (β), θα πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή των συνιστώμενων δήμων στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 2680/1.7.2019) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθέσιμων σε λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο αρ. 1 της επίμαχης απόφασης ορίζεται ότι «1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος…3. Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Λ. Κυρίζογλου: «Πρόκειται για εμμονική μεδόθευση»

Δεδομένου, ότι η παράταση ενός μηνός (σ.σ. από 1/9 σε 1/10) για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων που έδωσε η παρούσα κυβέρνηση έληξε την περασμένη Τρίτη, ήρθε σήμερα και η πρώτη έντονη αντίδραση από τον «γαλάζιο» πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Την σφοδρή αντίδραση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) και προσωπικά του προέδρου της, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, προκάλεσε ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης  προς τους Δήμους, από τους οποίους ζητείται και πάλι, να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα σε βάρος των Δήμων, το οποίο επιχείρησε στο παρελθόν να επιφέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα επιχειρεί η νέα, παρότι η ΠΕΔ-ΚΜ διατράνωσε, για πολλοστή φορά, την κάθετη αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρούμενη «άλωση» των ταμειακών διαθεσίμων της και ζήτησε ανάκληση της σχετική απόφασης.

Σε επείγουσα επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεδωρικάκο, τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, η οποία κοινοποιείται στην ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και τους Δήμους της χώρας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, κ. Κυρίζογλου, εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία του, κάνοντας λόγο για εμμονική μεδόθευση με την οποία, όπως λέει, πλήττονται ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα ίχνη της  αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αλλά και για συνεχιζόμενη έκδηλη αγνόηση και επιδεικτική περιφρόνηση σειράς ομόφωνων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Λ. Κυρίζογλου τονίζει στην επιστολή :

«Με το 911/10/ΣΣ/09-09-201 έγγραφο της ΠΕΔΚΜ:

εκφράσαμε την έκπληξή μας για το περιεχόμενο της 95/2019 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, με την οποία παρέχονταν στους αρτισύστατους Δήμους (του Ν. 4600/2019) οδηγίες σχετικές με την «υποχρέωση» μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος,

διατρανώσαμε, για πολλοστή φορά, την κάθετη αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιχειρούμενη «άλωση» των ταμειακών διαθεσίμων της,

και, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας (στην συζήτηση της οποίας συμμετείχαν και νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας) ζητήσαμε:

(α) την επαναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 69.Α. του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 § 1 του Ν. 4549/2018, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της εφαρμογής του οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

(β) την ανάκληση των 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 ΥΑ (Β΄ 104), 2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 ΥΑ (Β΄ 568), 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 ΥΑ (Β΄ 2680) και η 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄/29-08-2019 ΥΑ (Β΄ 3389), στο μέρος που αφορούν στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

(γ) την ανάκληση (επιτέλους!) της 199/10-06-2015 εγκυκλίου του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Βούτση, ώστε να πάψει να υπάρχει στο διοικητικό στερέωμα η, επονείδιστη για την Δημόσια Διοίκηση και άκρως προσβλητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγγελία περί «αμμελητί συμμόρφωσης» των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας στους ορισμούς της από 20-04-2015 έωλης και καταφανώς αντισυνταγματικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία, παρά τις μεταγενέστερες νομοθετικές ψιμυθιώσεις,  εξακολουθεί να αποτελεί το «θεμέλιο» αυτής της ακατανόητα επίμονης και πανταχόθεν διάτρητης εκστρατείας εναντίον των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Η έκπληξή μας για το περιεχόμενο των οδηγιών και υπενθυμίσεων της 95/2019 Εγκυκλίου προσλαμβάνει οδυνηρές διαστάσεις και μετατρέπεται σε αγανάκτηση καθώς διαπιστώνουμε πως οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας όχι μόνον απαξίωσαν να αρθρώσουν μιαν, έστω, τυπική απάντηση στο ως άνω έγγραφό μας, αλλά σπεύδουν, συντονισμένα, να υλοποιήσουν (4 χρόνια μετά) τις παραγγελίες του κυρίου Βούτση, ανακοινώνοντας προθεσμίες και ρυθμίζοντας διαδικασίες εφαρμογής της «επίμαχης» (όπως το ίδιο το ΥΠΕΣ την έχει χαρακτηρίσει) ΥΑ, ενώ εκκρεμεί αίτηση ακύρωσής της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώ το σύνολο των αυτοδιοικητικών φορέων της Χώρας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους προς το προσβλητικό για την ίδια την υπόσταση του αυτοδιοικητικού θεσμού περιεχόμενό της.

Εκφράζοντας την εντονότατη διαμαρτυρία, τόσο για την εμμονική μεδόθευση με την οποία πλήττονται ακόμη και τα ελάχιστα εναπομείναντα ίχνη της (συνταγματικά κατοχυρωμένης!) αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας, όσο και την συνεχιζόμενη έκδηλη αγνόηση (και, κατά συνέπεια, επιδεικτική περιφρόνηση) σειράς ομόφωνων αποφάσεων συλλογικών οργάνων και συνεδρίων της Αυτοδιοίκησης,

Επανυποβάλλουμε, για μιαν ακόμη φορά, το σώμα των προηγούμενων σχετικών εγγράφων μας, και επαναλαμβάνουμε το αίτημα για άμεση ανάκληση όλων των σχετικών με την απαράδεκτη επιχείρηση μεταφοράς («άλωσης») των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων σας».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

aftodioikisi.gr

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/10/blog-post_523.html?m=1
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ…ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ…

Κοινοποίηση στο FacebookΚάντε Tweet στο Twitter

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ:ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ... ΕΚΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ... ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ...ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ:ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ D.C ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ...
ΔΥΣΤΥΧΩΣ:ΒΛΕΠΟΥΜΕ
ΟΤΙ 10.119ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑΤΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΑΞΟΥΝ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ…

ΟΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ… ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ..
ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ… Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ… ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΕΝ ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ…

ΔΥΣΤΥΧΩΣ:

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ
10.119ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑΤΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΑΞΟΥΝ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ…

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ:

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ… ΕΚΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ… ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ…

ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΑ:

ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ
ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΑ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ D.C ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ…

ΕΤΣΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΔΑΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ… ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΛΙΕΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ… ΚAI
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΝΥΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ? ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ… ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΥΣ? ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ?

ΕΠΟΜΕΝΟ:

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΥΓΕΙΑΣ…

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ:

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΟΜΟΝΟΗΣΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΟΝΤΡΙΤΣΕΣ ΚΑΤΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ.. ΚAI
NA ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε ΣΤΟΥΣ
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ…

ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΟΥΝ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΝΟΜΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ…

ΦΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ:

ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΑ…

Ε.ΣΥ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!!!

δημητρης οικονομου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/03/29/oi-dimarchoi-ta-dimotika-symvoylia-na-kanoyn-amesi/