Φοροδιαφυγή, φοροκλοπὴ κι ἄλλες θεωρίες ἑνὸς ἀρχιληστάρχου…

Φοροδιαφυγή, φοροκλοπὴ κι ἄλλες θεωρίες ἑνὸς ἀρχιληστάρχου…

Διαβάζω άρθρα επί άρθρων από «εγκρίτους» οικονομολόγους περί φοροδιαφυγής, φοροκλοπής ,τους τρόπους να μειωθεί ηλεκτρονικά κλπ. Δάκρυα επί δακρύων για το φορολογικό βάρος που φέρουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.Ουδείς, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, αρθρογραφεί για τις τρεις οικονομικές αλήθειες που γνωρίζουν όλοι αλλά δε θέλουν να παραδεχθούν. Πρώτον το τεράστιο φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος που σηκώνουν όσοι επιχειρούν (φυσικές και νομικές οντότητες) σε συνάρτηση με τις συνθήκες-περιβάλλον που επιχειρούν, τα οποία είναι ξεκάθαρα εχθρικά. Δεύτερον ποια είναι η ανταποδοτικότητα των φόρων-τελών και εισφορών. Πολύ…

Περισσότερα