Καλημέρα από τον ΚΥΡ 23-4-2019
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 22-3-2019
Στο ψηφοδέλτιο της “ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ” ο Γιάννης Πολυκανδριώτης

Ο Γιάννης Πολυκανδριώτης γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Εργάστηκε αρχικά σε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Shell στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εν συνεχεία στην ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ επίσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τέλος συνταξιοδοτήθηκε ως ανώτατο στέλεχος των ΕΛΠΕ. (Διευθύνων Σύμβουλος θυγατρικής στη Βουλγαρία), έχοντας ένα παρελθόν που του εξασφάλισε πολύ μεγάλη διοικητική εμπειρία Είναι παντρεμένος, και έχει ένα γιο.

Ο Γιάννης Πολυκανδριώτης σημειώνει:

<< Στη Ραφήνα και ειδικά στο Μελτέμι οι γονείς μου ήταν από τα ιδρυτικά μέλη το 1946, εγώ ο ίδιος μεγάλωσα στη Ραφήνα και έχω αγαπήσει αυτόν τον τόπο που πιστεύω ότι έχει πολλές προοπτικές για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον του. Η εξάχρονη εγγονή μου είναι η 4η «Μελτεμιώτικη» γενιά της οικογένειας και εμείς οφείλουμε να παραδώσουμε στη νέα γενιά που έρχεται μια λειτουργική πόλη με υποδομές χωρίς υποβάθμιση του επιπέδου ζωής. Η συστράτευσή μου στις εκλογές με τον Βασίλη Πιστικίδη είναι μια επιλογή που έκανα διακρίνοντας το ακέραιο του χαρακτήρα του, την σοβαρότητα του και την αγάπη του για τον Δήμο μας.

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 21-3-2019
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 19-3-2019
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 18-3-2019
Γιατί Κύριε «Μιχαήλ Αντρέγεβιτς Σουσλόφ» είμαστε μονοφαγάδες;
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 16-3-2019
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 15-3-2019
ΥΠΕΣ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

Τις ημερομηνίες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ανακοίνωσε και επίσημα το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

26 ΜΑΪΟΥ 2019 – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ».
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 13-3-2019
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 12-3-2019
Η νεοφιλελεύθερη μάστιγα

Η νεοφιλελεύθερη μάστιγα
Κωλύματα Εκλογιμότητας στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Όλες οι μεταβολές

Σε εκ νέου νομοθέτηση σημαντικού μέρους των κωλυμάτων/ασυμβιβάστων εκλογιμότητας για τους υποψηφίους των κοινοτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, που είχαν νομοθετηθεί μόλις τον Ιούλιο, προχωρά η Κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές.

Συγκεκριμένα, το αρ.51 του κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ (που πρώτοι διαβάσατε αποκλειστικά στονAIRETO χθες το πρωί) “ξηλώνει” το μεγαλύτερο τμήμα του αρ.11 του Κλεισθένη ως προς το ποιοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ή Πρόεδροι Κοινότητας έως 300 κατοίκων.

Αντιστοίχως, το “ράβε-ξήλωνε” εκτείνεται και στο αρ.50 του Κλεισθένη για τα κωλύματα/ασυμβίβαστα των Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, με το αρ.70 του Ν/Σ.

Συγκεντρώσαμε κατωτέρω όλες τις αλλαγές. 

Ι] ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στο αρ.14 του ν.3852/2010, όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε με το αρ.11 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή».

2) Η περίπτ. δ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που  διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο».

3) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων».

4) Στο τέλος της παρ. 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στην περίπτωση παραίτησής τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93)».

5) Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας, ακόμα και αν η κατά τόπον αρμοδιότητά τους αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων».

6) Προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περίπτ. ε’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων».

II] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στο αρ.117 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ.50 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή».

2) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:

«ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων».

3) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμά τους, ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της παρ. 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός από τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου αυτού».

4) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα κωλύματα που προβλέπονται στην περίπτ. α’ της παρ. 1, ως προς τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νομικών προσώπων στα οποία είναι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και στην περίπτ. α’ της παρ. 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Oι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των περιφερειών που παραιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτ. β’ της παρ. 2 αρχίζει από τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα ακολουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογές».

5) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, στις περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παρ. 6 του άρθρου 114, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων».

Μια γενική επεξήγηση των μεταβολών περιέχεται στην Αιτιολογική Έκθεση   του Ν/Σ και συγκεκριμένα στις σελίδες 38 και 47 αυτής.
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 9-3-2019
Ο Γιώργος Ρέμιος στην ομάδα της «Δύναμης Ανάπτυξης»

 08/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γιώργος Ρέμιος στην ομάδα της «Δύναμης Ανάπτυξης»

Η
ομάδα μας γίνεται καθημερινά πιο δυνατή. Ο Γιώργος Ρέμιος, ένας ικανός
επαγγελματίας, που έχει διακριθεί σε θέσεις ευθύνες  και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα αλλά
και τις προοπτικές της περιοχής μας, θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
τη «Δύναμη Ανάπτυξης».

Ο Γιώργος
Ρέμιος
γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά και την τελευταία δεκαετία κατοικείστην Άνω Διώνη μαζί με την οικογένειά
του. Έχει σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ)
, συνεχίζοντας με μεταπτυχιακές
σπουδές στο τμήμα Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου του Πανεπιστημίου
Πειραιά.
Διετέλεσε Διευθυντής
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,
ενώ έχει μακροχρόνια εμπειρία διδασκαλίας σε
προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων
υπαλλήλων
.

Η τεχνογνωσία του στους κλάδους των
χρηματοοικονομικών και της διοίκησης τον καθιστά ένα από τα πλέον κατάλληλα
άτομα για τον τομέα του σχεδιασμού  και της
υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αξιοποίησης πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού στο δήμο μας.

Για την υποψηφιότητά του με τη «Δύναμη Ανάπτυξης» αναφέρει:
«Βασική προτεραιότητα για μένα είναι αφενός το ‘’νοικοκύρεμα των οικονομικών’’
με κατάλληλες μελέτες και προγραμματισμό και αφετέρου η οικοδόμηση μιας άριστης
και αποτελεσματικής σχέσης ανάμεσα στη νέα δημοτική αρχή και τους δημοτικούς
υπαλλήλους. Η απόφασή μου να συστρατευθώ με τον Ανδρέα Βασιλόπουλο είναι
απόρροια της ανάγκης μου να ενώσω τις δυνάμεις μου με μια ομάδα αξιόλογων
ανθρώπων, η οποία λέει αλήθειες και δε μοιράζει φρούδες υποσχέσεις. Όταν
συνυπάρχουν η εμπειρία του παλιού και η όρεξη για δουλειά του νέου μπορούν να
γίνουν θαύματα κι εμείς ως ομάδα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να μεταμορφώσουμε
τον τόπο μας σε μια σύγχρονη και όμορφη πόλη και να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά
μας ένα καλύτερο αύριο».

Δύναμη
Ανάπτυξης

Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 8-3-2019
Απάντηση iRafina στις συκοφαντίες του Ανδρέα Βασιλόπουλου

Άκου Ανδρέα: Η αθλιότητα έχει όρια – Ακόμη και από εσένα!

Την παγκόσμια ημέρα εναντίον του  εκφοβισμού  διάλεξε ο  καλούμενος και ως καθηγητής , Αν. Βασιλόπουλος, να δημοσιοποιήσει ένα παραληρηματικό κείμενο , νομίζοντας ότι μπορεί  να εκφοβίσει  ΜΜΕ που δεν του αρέσουν και επαγγελματίες δημοσιογράφους.

Λάθος πόρτα χτύπησε. Στη ζωή δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Άκου λοιπόν Ανδρέα:

Το Irafina  από την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου,  που του γνωστοποιήθηκε από την ΕΣΗΕΑ το άθλιο κείμενο που απέστειλε στον Πρόεδρο του ΔΣ Ραφήνας Πικερμίου και της κοινοποιήθηκε , κατέφυγε στην ΕΣΗΕΑ καταγγέλλοντας  την απίστευτη προσπάθεια προληπτικής λογοκρισίας και προφανούς  εκφοβισμού του εν λόγω κυρίου , ζητώντας τα δέοντα από το συνδικαλιστικό φορέα , ως ασπίδα στη φασίζουσα λογική του κυρίου …καθηγητού.

Ακολουθεί η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά δημοσιογραφικά όργανα για τα περαιτέρω.

Επειδή έχει συνηθίσει φαίνεται  να δίνει εντολές σε «υπαλλήλους»  του πάσης φύσεως και αυτοπροσδιορισμού να ανεβοκατεβάζουν κείμενα κατά το δοκούν και να διεκδικούν επάξια βραβεία «αγιογραφιών» , τώρα θέλει και θεσμικό τοποτηρητή – λογοκριτή να του υποβάλλονται κείμενα για να τα εγκρίνει ο κος… καθηγητής.

Έχει φαίνεται ένα «τραύμα» από την γκάφα της διαρροής μιας «καυτής» εσωκομματικής επιστολής του, αυτού του ακομμάτιστου,  προς τη ΝΔ και τις απέλπιδες προσπάθειες να την εξαφανίσει μετά. Ίσως να έπεσαν και πρόστιμα. Ποιος  να ξέρει τι γίνεται εσωτερικά σε διάφορους οργανισμούς ενημέρωσης. Ένας προληπτικός λογοκριτής θα ήταν μια κάποια λύση.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανατρέξει κανείς πολλές 10ετίες πίσω για να βρει  αναλόγου ύφους και λογικής κείμενα, που άνθιζαν επί Μεταξά αλλά και  επί Γεωργαλά.

Θα ανατρίχιασε από ευχαρίστηση όποιος λογοκριτής της χούντας είναι ακόμη εν ζωή. Θερμά συγχαρητήρια. Συνεχίστε, ο κατήφορος είναι ο πιο εύκολος δρόμος.

Στα θέματα δημοσιογραφικής κάλυψης, επάρκειας  ακόμη και θέσης είναι σαφές ότι ο (και υποψήφιος Δήμαρχος), πάσχει σοβαρά από επιλεκτική κώφωση, ακοή και όραση και ένα δημοσιογραφικό μανιχαϊσμό που στην περίπτωσή του  είναι… «οι δικοί μου και οι άλλοι».

Καταλαβαίνεις Ανδρέα ε;

Στα περί αγνώστων (τάχα μου) ιδιοκτητών της  ιστοσελίδας irafina.

Λέγομαι Μάκης Κελέκης. Είμαι επαγγελματίας ανεξάρτητος δημοσιογράφος  και φωτορεπόρτερ. Η σελίδα ανήκε και ανήκει σε μένα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της και συνεργάζονται και αρθρογραφούν σε αυτήν επώνυμα επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Είναι πιστοποιημένη στο μητρώο EMEDIA  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με αριθμό μητρώου 13441.

Είναι μακράν η πρώτη σε επισκεψιμότητα και μοναδικούς χρήστες ενημερωτική σελίδα σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική , με συνεχείς αναδημοσιεύσεις θεμάτων της  σε πανελλαδική κλίμακα. Το λες και τρελό για ιστοσελίδα «αγνώστων».

Εμπλέκετε στην παραληρηματική επιστολή σας και την ιστοσελίδα piratenews , ουδείς αντιλαμβάνεται γιατί, και περιγράφετε το ιστορικό, τον ιδιοκτήτη που αποκαλύψατε και άλλα τινά. Μόνο που στην επιλεκτική σας μνήμη, ξεχνάτε ποιο ήταν το σάιτ που «τράβηξε το κάρο» της συγκεκριμένης είδησης , φιλοξενώντας αναλυτικά σε κείμενα και βίντεο, ΟΛΕΣ τις τοποθετήσεις σας. Ήταν το Irafina φυσικά , που τότε και το ξέρατε και σας άρεσε.

Παραπομπές κειμένων

15/09/2015:  «Απαράδεκτο και επικίνδυνο συκοφαντικό δημοσίευμα»

18/09/2015: Δημ. Συμβούλιο Ρ-Π (17/9): Σειρήνες και… Μάγκες! Περί διαδικτύου ο λόγος

30/09/2015Βόμβα Βασιλόπουλου στο δ.σ: Αυτοί είναι οι αφανείς ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας των «πειρατών»

30/09/2015Κύριε Αντιδήμαρχε, κρύβατε το «δημοσιογραφικό» σας έργο πίσω από την ανωνυμία!

01/10/2015: Ο Μπουρνούς απαντά (αντί του Γ. Κοκκόλη) στον Βασιλόπουλο

01/10/2015: Ανδρ. Βασιλόπουλος: Υπάρχει διαρροή στις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το PirateNews;

Και για να έχουμε καλό ερώτημα και επειδή εσείς ως κήνσορας και τιμητής μαζί, της διαφάνειας  και των καθαρών λύσεων κόπτεσθε για αυτά, την ίδια περίπου εποχή, κάτι μήνες πίσω υπήρχε και ένα άλλο σάιτ στη Ραφήνα, που «βγήκε στον αέρα» προεκλογικά  , κάνοντας πόλεμο δια ανώνυμων σχολίων «αναγνωστών» και έκλεισε …αιφνιδιαστικά, αφού με δημόσια επιστολή διαχωρισμού της θέσης της, αποχώρησε μέχρι και η διαχειρίστριά του!

PIKRA NEWS  ήταν το όνομά του. Βραχύς ο βίος του, συγκεκριμένος ο ρόλος του.

Επειδή σας αρέσουν οι εισαγγελικές παραγγελίες, η διαφάνεια και χτυπάτε κάθε διαπλοκή, έχετε και know how  στα περί κρυφών ιδιοκτητών, δεν  λέτε σε εμάς και στους πολίτες της Ραφήνας ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης προεκλογικής ιστοσελίδας, που ήρθε στις  σκιές κι έφυγε νύχτα και κρυφά, να μάθουμε κι εμείς;  Είχατε οιαδήποτε σχέση ή ανάμειξη; Σας θυμίζει κάτι; Έχετε στοιχειώδη αυτοσεβασμό ή μόνο… ΠΙΚΡΑ;

Άκου Ανδρέα, για τα τελειώνουμε με αυτό το επεισόδιο, γιατί έρχονται και άλλα.

Μυρίζει ανατριχιαστικά ναφθαλίνη, ολοκληρωτισμό  και φασίζουσα νοοτροπία η «υπερήφανη» επιστολή σου. Για μας αποτελεί παράσημο τιμής. Η συμπαθής τάξη των απανταχού λογοκριτών που εδώ και 10ετίες έχει εξαφανιστεί σε ευγνωμονεί.

Βέβαια το θέμα δεν είσαι πλέον εσύ και οι θιασώτες των ακραίων αντιλήψεών σου. Τόσος είσαι, τόσα μπορείς. Μέτρησες το μπόι σου με τον ίσκιο σου και μεγαλοπιάστηκες.

Το θέμα είναι τα ΜΜΕ, της περιοχής και εν συνόλω, οι λειτουργοί τους. Κυρίως οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, και όσοι νιώθουν δημοσιογράφοι και όχι υπάλληλοι οποιουδήποτε  αφεντικού, αν θα ανεχτούν αυτήν την πρωτοφανή αθλιότητα της προσπάθειας εκφοβισμού και εγκαθίδρυσης προληπτικής Βασιλοπούλειας λογοκρισίας.

Ο βασιλιάς είναι γυμνός και όλοι οφείλουμε να πάρουμε θέση.

ΥΓ:  Περιμένουμε να εξηγήσεις στους πολίτες ποιος ήταν ο κρυφός ιδιοκτήτης του  PIKRANEWS (όλο και κάτι ξέρεις εσύ) , για να ασχοληθούμε αργότερα με άλλα θέματα που ως Ακαδημαϊκός πολίτης θα μας βοηθήσεις.

Της  περί λογοκρισίας απόψεις σου τις αφήνουμε στον πολίτη

Μάκης Κελέκης
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Δ.Τ. για κορμοδέματα.

Ραφήνα 7/3/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας από την πρώτη στιγμή συνέβαλε
στις προσπάθειες της Πολιτείας και του Δήμου για τη στήριξη των πληγέντων και
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Προσπαθούμε καθημερινά να στηρίζουμε ανθρώπους που  έχουν ανάγκη είτε μέσω σίτισης είτε
ενισχύοντας κοινωνικές εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την ανύψωση του ηθικού των
πολιτών της πόλης μας.

Ταυτόχρονα μεριμνήσαμε με ίδια μέσα και πόρους, για άμεσες
αποκαταστάσεις των πληγεισών περιοχών αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. πάντα με
γνώμονα την κοινή λογική και την κείμενη νομοθεσία.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήσαμε πως μέσα στο πλαίσιο της
πολιτικής κριτικής και μη γνώσης του αντικειμένου, συγκεκριμένη τοπική
ηλεκτρονική σελίδα, προσπαθεί να παρουσιάσει με λανθασμένο τελείως τρόπο
γεγονότα και να μηδενίσει τις προσπάθειες μας. Αναφερόμαστε στα συνεχόμενα
δημοσιεύματα περί κορμοδεμάτων – κορμοπλεγμάτων στο Μπλε Λιμανάκι. Θα θέλαμε να
ενημερώσουμε την διοίκηση και τους δημοσιογράφους της εν λόγω ηλεκτρονικής
τοπικής σελίδας, πως τα κλαδοπλέγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη περιοχή αυτή
είναι τα μόνα που επιτρέπονται, για ευνόητους λόγους ασφαλείας, με δεδομένο ότι
 η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη και
πιθανή πτώση κορμών στη θάλασσα θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα σε πλέοντα σκάφη.
Οποιαδήποτε αναφορά λοιπόν στο θέμα αυτό θα έπρεπε αν μη τι άλλο να γίνεται με σχετική
ενημέρωση και γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα
συνεχίσει την εδώ και πάνω από δύο χρόνια κοινωνική του προσφορά για τη
συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Ραφήνας, ήταν και είναι κοντά στους πληγέντες
πολίτες και τις ανάγκες τους.

                                  Η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

                                            
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 7-3-2019
Ο λαϊκισμός της Δούρου με στόχο τη Φώφη Γεννηματά

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου ευρισκόμενη σε δύσκολη θέση υιοθέτησε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα .Το ένα είναι η  επίσημη απάντησή της για τη δίωξη της για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, των σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή και του εμπρησμού από αμέλεια  (όλα πλημμελήματα) κατά περίπτωση.

Διαβάστε  την  επίσημη Δήλωση της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου

 

Καμία δικονομική διαδικασία δεν μπορεί να σβήσει την ανείπωτη θλίψη που αισθάνομαι
και θα αισθάνομαι για την εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική. 

Ως πολιτικό πρόσωπο, απέναντι σε αυτή την τραγωδία, έχω δηλώσει ότι υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη του συστήματος και του κράτους, και μάλιστα διαχρονικά. Άναρχη δόμηση, ελλιπής αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής, αργός εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους, κωλύματα για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Ένα σύνολο ευθυνών, που οδηγεί πίσω
στον χρόνο και αφορά όλους όσοι άσκησαν διοίκηση. Την ίδια στιγμή αποτελεί πεποίθησή μου ότι όλοι όσοι διοικούν δεν πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Ως επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής, γνωρίζω ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στο Μάτι, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τις οποίες φέρω την πολιτική ευθύνη, έπραξαν το καθήκον τους. Δεν μπορώ όμως παρά να επισημάνω ότι ορισμένοι πολιτικοί αντίπαλοί μου, με τη συνδρομή κάποιων ΜΜΕ, επιχείρησαν να «σηκώσουν» τις όποιες πολιτικές ευθύνες για χρονικές παθογένειες του κρατικού μηχανισμού. Αυτό έπραξαν, προκειμένου να δημιουργήσουν τον αντιπερισπασμό που εναγωνίως αναζητούσαν, στη θύελλα σκανδάλων και διαφθοράς που βαρύνει τις πολιτικές δυνάμεις στις οποίες ανήκουν και εκμεταλλεύονται μια εθνική τραγωδία και τη δυστυχία που την συνοδεύει. 

Ωστόσο, η ατομική μου στάση είναι τελείως διαφορετική από το να απειλώ τη Δικαιοσύνη ή
να κλαυθμυρίζω περί «διώξεων» –όπως αυτοί που το κάνουν για να αποσείσουν τις βαρύτατες ποινικές, ηθικές και πολιτικές ευθύνες δεκαετιών– και να συκοφαντώ τους πολιτικούς αντιπάλους. Είναι αλήθεια ότι η απονομή της Δικαιοσύνης χρειάζεται υπομονή. Ακόμη και οι αθώοι χρειάζεται κάποιες φορές να περιμένουν.

«Η αναισθησία σημαίνει ήττα», έλεγε ένας κορυφαίος Ευρωπαίος πολιτικός, ο Charles de Gaulle. Στην Περιφέρεια Αττικής, με μεγάλη ευαισθησία και έχοντας επιλέξει να εργαζόμαστε αθόρυβα και δυνατά, κερδίσαμε τη μάχη κατά της διαφθοράς, υπέρ της νομιμότητας, ενάντια στη διαρκή καταστροφή του περιβάλλοντος και κατά της ασέβειας στην τήρηση του νόμου. Με δύο λέξεις τη μάχη ενάντια στο ένοχο και
επαίσχυντο παρελθόν, με σκοπό η τραγωδία στην Ανατολική Αττική να είναι η τελευταία. 

 

Το άλλο πρόσωπο είναι αυτό του λαϊκισμού και έγινε λίγη ώρα αργότερα  μετά τη δήλωση της Φώφης Γεννηματά από το Μάτι με την οποία ζήτησε την παραίτησή της κας Δούρου.

Σε ερώτηση λοιπόν που της έγινε σε ζωντανή σύνδεση στο OPEN για την σημερινή δήλωση της Γεννηματά η κα Δούρου απάντησε:
Δεν ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει υπερνομάρχης όταν η υπερνομαρχία είχε τις  αρμοδιότητες της πολεοδομίας όταν στήθηκαν οι παγίδες θανάτου. Από  γυναίκα προς γυναίκα .Ας σιωπήσει μία γυναίκα που έχει το βαρύ όνομα  του πατέρα της .

Ο απίστευτος λαϊκισμός βρίσκεται στο εξής σημείο.Η κα Δούρου γνωρίζει πολύ καλά ότι η Πρώην Πρόεδρος της Υπερνομαρχίας Αθηνών Πειραιώς  Φώφη Γεννηματά δεν είχε καμία αρμοδιότητα  στην περιοχή , αντίθετα αυτό ήταν ευθύνη της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Αυτή η δήλωση ωστόσο της κας Δούρου ξεπερνάει τη γραμμή υπεράσπισης για το πρόσωπό της για το οποίο έχει κάθε δικαίωμα να κάνει και σφιχταγκαλιάζει σκληρά τον λαϊκισμό και την παραπληροφόρηση.

http://www.airetos.gr/o-laikismos-tis-doyroy-me-stoxo-ti-fofi-gennimata.aspx
Καταγγελία Ανδρέα Βασιλόπουλου κατά του ιστότοπου irafina.gr για μεροληπτική ενημέρωση

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ IRAFINA
365+ Μέρες Φροντίδας: Πρόγραμμα σίτισης για τους ηλικιωμένους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών Αττικής, από το Ινστιτούτο Prolepsis και τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Δελτίο Τύπου

365+ Μέρες Φροντίδας: Πρόγραμμα
σίτισης για τους ηλικιωμένους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών Αττικής, από
το Ινστιτούτο
Prolepsis και τη
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019.  Η Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, με
φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής
Ιατρικής, Prolepsis, θα παρέχουν καθημερινά, γεύματα σε πυροπαθείς κατοίκους,
ηλικίας 65 ετών και άνω, στην ανατολική Αττική, στο πλαίσιο του προγράμματος
365+ Μέρες Φροντίδας. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί
στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα –
Νέας Μάκρης.

Η πρωτοβουλία με τίτλο 365+ Μέρες Φροντίδας εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που εκπονεί
η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη στήριξη των πυροπαθών της Αττικής. Το σχέδιο περιλαμβάνει
μία σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών στους τομείς της ψυχολογικής και διατροφικής
υποστήριξης των πληγέντων και άλλες παράλληλες δράσεις.

Το πρόγραμμα 365+ Μέρες Φροντίδας
θα ενεργοποιηθεί το Μάρτιο του 2019 και θα διαρκέσει ένα έτος. Στο πλαίσιο του
προγράμματος θα προσφέρεται πρωινό και μεσημεριανό γεύμα σε κατοίκους ηλικίας
65 ετών και άνω. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με βάση κριτήρια που
σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης, την κατάσταση της υγείας και ευρύτερα κοινωνικo-οικονομικά
στοιχεία.

Υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση του προγράμματος 365+ Μέρες Φροντίδας είναι
το Ινστιτούτο Prolepsis.
Τα
γεύματα θα σχεδιάζονται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του
Ινστιτούτου με βάση τις αρχές της υγιεινής διατροφής, όπως αποτυπώνονται στους
Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς, θα διανέμονται σε καθημερινή βάση και θα είναι εξατομικευμένα,
βάσει του ιατρικού ιστορικού και των ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών των
συμμετεχόντων.

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
, ανέφερε
σχετικά: «Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου
δράσης για τη στήριξη των πυροπαθών Αττικής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα
αξιοποιηθεί η επιστημονική τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία του Ινστιτούτου Prolepsis για
τη βελτίωση της καθημερινότητας και την προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων
κατοίκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Η ελληνική εφοπλιστική και ναυτιλιακή
κοινότητα, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες που ανήκουν σε
«ευαίσθητες» ομάδες, στηρίζοντας έμπρακτα την τρίτη ηλικία».

«Η άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του ελληνικού
εφοπλισμού και της ναυτιλίας για την ουσιαστική στήριξη των πυρόπληκτων μας
συγκινεί βαθιά. H
τιμητική
αυτή

συνεργασία με τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε
μέσα από το εφαρμοσμένο ανθρωπιστικό έργο του Ινστιτούτου Prolepsis, έμπρακτη
στήριξη στους πυρόπληκτους ηλικιωμένους της περιοχής», αναφέρει η κυρία Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Proleps
is.

Όποιος επιθυμεί
να δηλώσει συμμετοχή, να ενημερωθεί για το πρόγραμμα 365+ Μέρες Φροντίδας ή να συνδράμει εθελοντικά, μπορεί να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο:
210 6180520.

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Κουτελίδα στο
210-6255700 (εσωτ. 119) ή στο 6936631702.

-###-

Σχετικά με την Εταιρεία
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε το 2016 από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό σημείο συλλογικής
κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα,
δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και
φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος. www.syn-enosis.gr

Σχετικά με το Ινστιτούτο
Prolepsis

Το Ινστιτούτο
Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis
είναι μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που
δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990. Αποστολή του
Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα
αποτελέσματά της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που στοχεύουν στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή
υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει
αναπτύξει τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς για τον γενικό πληθυσμό και τις
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, ενώ από το 2012 υλοποιεί σε σχολεία ευπαθών
περιοχών της χώρας το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.

www.prolepsis.gr  
Οι επιφυλάξεις ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ σε σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για διατάξεις του “Ν/Σ-σκούπα”

Συνεδρίαση με αντικείμενο διατάξεις του επικείμενου νομοσχεδίου του Αλέξη Χαρίτση «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε στο έγγραφο στο τέλος του παρόντος, την 15η/2/2019 συνεκλήθη η Επιτροπή του αρ.212 του Κλεισθένη  , όπου συμμετέχει και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Η συνεδρίαση προκλήθηκε μετά από δύο e-mails με συγκεκριμένες διατάξεις του “Ν/Σ-σκούπα” που έστειλε στην Επιτροπή νομική σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών.

Εκ μέρους της ΚΕΔΕ, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γ. Τσιάμης, εξέφρασε την αντίρρησή του στο γεγονός ότι δεν εστάλη στην ΚΕΔΕ το σύνολο του Ν/Σ αλλά μόνο κάποιες διατάξεις αναφορικά με την ισότητα των φύλων.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Γ. Μουράτογλου, εξέφρασε και αυτός προβληματισμούς αναφορικά με τη μη αποστολή του Ν/Σ, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να σταλούν και οι διατάξεις περί εκλογικών ζητημάτων και διασπάσεων Δήμων. 
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κ. Αγοραστός, είχε στείλει ηλεκτρονικά παρατηρήσεις που εκτείνονταν τόσο στα συγκεκριμένα άρθρα που ελήφθησαν από το Γραφείο Υπουργού όσο και σε εκλογικά ζητήματα. Από αυτές, όμως, “κόπηκαν” και δεν αναγνώστηκαν όσες άγγιζαν εκλογικά θέματα, παρά μόνο ό,τι αφορούσε ισότητα.

Επί των άρθρων περί ισότητας, λοιπόν, υπήρξαν επιφυλάξεις και από τα δύο ανώτατα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τις Περιφέρειες, τροποποιείται η παρ.VI του άρθρου 186 του Καλλικράτη, με την αύξηση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (από 5μελής γίνεται 9μελής) και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της. Ακόμη προβλέπεται η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, το οποίο θα συνιστά οργανωτική δομή της Περιφέρειας. Τα εν λόγω Γραφεία θα στελεχώνονται με τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, στις παρατηρήσεις του, σημείωσε ότι οι επιχειρούμενες ρυθμίσεις, με τις οποίες περιέρχονται πρόσθετες αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της καλύτερης προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε περιφερειακό επίπεδο, ΜΟΝΟ ΕΑΝ συνοδευτούν με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών. Τόνισε ότι σήμερα σε καμία Περιφέρεια δεν υφίστανται πλεονάζοντες υπάλληλοι που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας.

Από την ΚΕΔΕ, ο Γ. Τσιάμης, υπογράμμισε τη βούληση της ΚΕΔΕ να αποδοθούν στους ΟΤΑ ευαίσθητες αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα και ιδίως, εν προκειμένω, να προάγει τις πολιτικές της ισότητας των φύλων.

Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε πως εδώ δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος, που επιβάλλουν κάθε μεταφορά αρμοδιότητας στους ΟΤΑ να συνοδεύεται από μεταφορά αντίστοιχων πόρων.

Επίσης, εξέφρασε τον προβληματισμό της ΚΕΔΕ για το γεγονός ότι οι Δήμοι πρέπει να αλλάξουν πάλι τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Εντόπισε πως για την εφαρμογή των νέων διατάξεων απαιτούνται νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι), οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό των Δήμων. Οι ανωτέρω θέσεις δεν μπορούν να καλυφθούν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ, καθώς η σχετική διαδικασία περατώνεται, συνήθως, μετά από 3 έτη. 
Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ανέφερε ότι δεν είναι σαφής η καταγραφή των χρηματικών πόρων, καθώς όσα αναγράφει το αρ.32 του Ν/Σ είναι αόριστα και σίγουρα όχι συγκεκριμένα. Πρότεινε τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος “Φιλόδημος”, καθώς και την ενεργοποίηση των παλαιών Κέντρων Κακοποιημένων Γυναικών, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση η ΚΕΔΕ δεν μπορεί να συναινέσει, καθώς δεν εφαρμόζεται η παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος.

Η σύμβουλος του Υπουργού υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι τηρείται η συνταγματική πρόβλεψη, καθώς η ρύθμιση του Ν/Σ σχετικά με τα συμβουλευτικά κέντρα είναι δυνητική για τους Δήμους, αφού οι ξενώνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν οριζόντια σε όλους τους Δήμους και ειδικά στους μικρούς, με αποτέλεσμα να παρέχεται στους Δήμους εκ του νόμου σχετική δυνατότητα.

Η ΚΕΔΕ επέμεινε στην ανάγκη πρόβλεψης μεταβίβασης συγκεκριμένων πόρων, επαναλαμβάνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν με την προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς ακόμα και μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας είναι δύσκολο να βρεθεί το απαιτούμενο για τη λειτουργία των δομών εξειδικευμένο προσωπικό.
Επιπλέον, διατύπωσε τον προβληματισμό εάν η πρόβλεψη αντίστοιχης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες, θέτει ζητήματα συντρέχουσας αρμοδιότητας των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης ασκώντας περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες.

Εν κατακλείδι, η ΚΕΔΕ, παρά τις ενδιάμεσες τοποθετήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου, έμεινε σταθερή στη θέση ότι οι διατάξεις του Ν/Σ φέρουν τις δύο προαναφερθείσες δομικές ελλείψεις λειτουργίας των αρμοδιοτήτων. Διευκρίνισε ότι η διαφωνία προφανώς δεν σχετίζεται με πολιτική αντιπαράθεση, δεδομένου ότι πρώτη προτεραιότητα της Αυτοδιοίκησης είναι η υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Τόνισε ότι η ΚΕΔΕ συμφωνεί με τη σκοπιμότητα της ρύθμισης, δεν συναινεί όμως με τις προτεινόμενες διατάξεις, καθώς δεν προβλέπεται το εξειδικευμένο προσωπικό και η πληρωμή του, ήτοι δεν εφαρμόζεται η παρ.5 του αρ.102 του Συντάγματος.

Η σύμβουλος του Υπουργού είπε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει επιστημονική υπηρεσία που έχει “τρέξει” τις υπάρχουσες δομές και θα συνδέσει το έργο για να ενσωματωθούν οι δομές και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται και δεν υποχρεούται να αναλάβει τη σχετική αρμοδιότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο AIRETOS παρουσιάζει την επίσημη αποτύπωση όσων συζητήθηκαν ΕΔΩ

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη Συνεδρίαση ήταν απών ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.