ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ… ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑΣ 11/05/2020

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ… ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ... ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ… ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.352594344876734/1922658411203645/?type=3&theater