ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
Πανελλήνιες 2019 – ΕΠΑΛ: Αυτές είναι οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας

Πανελλήνιες – Πανελλαδικές 2019: Από σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου, μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας – Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε όλα τα μαθήματα από το Newsbomb.gr

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Στοιχεία Μηχανών, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις και Προγραμματισμός Υπολογιστών είναι τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα Τρίτη, πανελλαδικά οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αυτά είναι τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η διοίκηση είναι αναγκαία σε κάθε μορφή οργανωμένης συνεργασίας.

β. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και υψηλή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν μεγάλο όγκο παραγωγής με πολύ χαμηλό κόστος (οικονομίες κλίμακας).

γ. Η διαχείριση του χρόνου είναι μία διανοητική ικανότητα του ατόμου.

δ. Ο Οργανισμός που Μαθαίνει πρέπει να βρίσκει τρόπους να χρησιμοποιεί τις τυπικές και τις άτυπες διαδικασίες μάθησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα και η καινοτόμος σκέψη των εργαζομένων.

ε. Στο στάδιο του προγραμματισμού, κατά τη διοικητική διαδικασία των πωλήσεων, περιλαμβάνονται η επιλογή, η πρόσληψη, η κατάρτιση των πωλητών, η παρακίνηση και τα συστήματα αμοιβών τους.

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να: α. παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες β. εξευρεθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ίδρυση της επιχείρησης γ. φθάσουν τα προϊόντα από τον παραγωγό στον καταναλωτή δ. εξευρεθεί ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.

2. Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις υποστηρίχθηκε από: α. τον Max Weber β. τους Elton Mayo και F. Roethlisberger γ. τον Henri Fayol δ. τον Henry Gantt.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Μία μικρομεσαία τουριστική επιχείρηση άρχισε πρόσφατα τη λειτουργία της. Πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, απευθύνεται σε μια διαφημιστική εταιρεία για τη δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με στόχο την αύξηση των πωλήσεων των τουριστικών πακέτων της. Η διαφημιστική εταιρεία προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις, την Α και τη Β. Το διαφημιστικό μήνυμα Α κοστίζει 1.000 ευρώ και προβλέπεται, με πιθανότητα 80%, να αυξήσει τις πωλήσεις της επιχείρησης κατά 10%. Το διαφημιστικό μήνυμα Β κοστίζει 2.000 ευρώ και προβλέπεται, με πιθανότητα 50%, να αυξήσει τις πωλήσεις της επιχείρησης κατά 20%.

α. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, να αναφέρετε κάτω από ποιες συνθήκες οι υπεύθυνοι της επιχείρησης θα λάβουν την τελική τους απόφαση (μον. 4). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 5).

β. Από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να αναφέρετε και να αναλύσετε κριτήρια αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της καλύτερης λύσης (μον. 12). Να αναφερθεί και η περίπτωση που εμπεριέχει κίνδυνορίσκο (μον. 4).

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ Γ1. α. Από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής, να περιγράψετε τη διασφάλιση της ποιότητας και τον έλεγχο της παραγωγής (μον. 16). β. Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης τους και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Να αιτιολογήσετε γιατί θεωρείται απαραίτητη η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (μον. 9). Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ Δ1. Να αναφέρετε ποια είναι η επικρατέστερη λειτουργία σε κάθε μία από τις παρακάτω επιχειρήσεις: 1. Κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων. 2. Βιομηχανία τσιμέντων. 3. Εταιρεία παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Μονάδες 9 Δ2. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία μίας αγροτικής επιχείρησης:

Ζητείται: α. Να υπολογίσετε τα στοιχεία Χ1, Χ2, Χ3 και Χ4 του παραπάνω πίνακα (μον. 9), καθώς και τη συνολική παραγωγή Χ5 (μον. 1) για τους τέσσερις παραπάνω μήνες. β. Να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης για το παραπάνω τετράμηνο, εάν ο στόχος της επιχείρησης ήταν η παραγωγή 11.200 μονάδων (μον. 3). γ. Να υπολογίσετε την αποδοτικότητα, εάν το κόστος της συνολικής παραγωγής είναι 14.000 ευρώ (μον. 3). (Σε κάθε υποερώτημα απαιτείται να γραφεί ο κατάλληλος τύπος υπολογισμού). Μονάδες 16

Δείτε στη gallery τα θέματα για το μάθημα Στοιχεία Μηχανών»

Δείτε στη gallery τα θέματα για το μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Δείτε στη gallery τα θέματα για το μάθημα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Δείτε στη gallery τα θέματα για το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών

Δείτε στη gallery τις απαντήσεις για Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Δείτε στη gallery τις απαντήσεις για το μάθημα Στοιχεία Μηχανών»

Δείτε στη gallery τις απαντήσεις για το μάθημα Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Δείτε στη gallery τις απαντήσεις για το μάθημα Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Όσον αφορά τους υποψήφιους των ΓΕΛ, την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού. Ειδικότερα, θα εξεταστούν στην Ιστορία (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 20 του μήνα για τα Επαγγελματικά Λύκεια ενώ η συνολική φετινή περίοδος των πανελλαδικών διαγωνισμών ολοκληρώνεται με τα Ειδικά Μαθήματα στις 2 Ιουλίου.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/paideia/story/989283/panellinies-2019-epal-aytes-einai-oi-apantiseis-sta-mathimata-eidikotitas
ΟΧΕΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΝΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Του Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου
Πέρασαν δυο εβδομάδες από τις ευρωεκλογές, όπου η ΝΔ πιστοποίησε πως θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε λόγω της αντεθνικής του πολιτικής, των ατέλειωτων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, από τον πόλεμο που κήρυξε κατά του θρησκευτικού πιστεύω του λαού!

Το ΚΙΝΑΛ κατέλαβε την τρίτη θέση και όλα έδειχναν, πως συγκρατούσε πολιτικές δυνάμεις και ενδεχομένως στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 να αύξανε περαιτέρω τα εκλογικά του ποσοστά! 


Η “Χρυσή Αυγή” απώλεσε πολλές δυνάμεις, δείχνοντας ότι λάθη και αγκυλώσεις της ηγεσίας της την οδηγούν στον εκλογικό αφανισμό της! Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες”, η Ένωση Κεντρώων και το “Ποτάμι”, για διαφορετικούς λόγους εξοβελίστηκαν ή άλλως εξοστρακίστηκαν από τον ελληνικό λαό!

Το ΚΚΕ κινήθηκε στα ίδια εκλογικά ποσοστά, αφού ο ξύλινος δογματικός του λόγος παραμένει ο ίδιος επί δεκαετίες!

Ωστόσο, υπήρξε και η έκπληξη των ευρωεκλογών, που ήταν το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, “Ελληνική Λύση”! 

Μετά από δυο εβδομάδες λοιπόν, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές, ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει στα κόμματα! 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγάλει την ευρωπαϊκή μάσκα…

Η ΝΔ όπως προαναφέραμε ήταν η νικήτρια των ευρωεκλογών με ποσοστό 33,12%! Με πολύ σημαντική διαφορά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε το 23,76%! Όμως αυτή η διαφορά προμηνύει, πως ενδεχομένως με την πόλωση που θα υπάρξει προς αποφυγή επαναληπτικών εκλογών και οι οποίες θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, στο υπόλοιπο διάστημα θα αυξηθεί με αποτέλεσμα να δώσει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη ΝΔ! Με την συμπίεση βεβαίως των εκλογικών ποσοστών των μικρότερων κομμάτων! 

Αλλά, το ερώτημα που πρέπει να πλανάται στο μυαλό όσων ψήφισαν και προτίθενται να ψηφίσουν πάλι τη ΝΔ, είναι ένα! Αν πράγματι αυτοί οι ψηφοφόροι σκέπτονται πατριωτικά!

Τι θα αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ στα εθνικά θέματα, τα οποία όχι απλώς τελμάτωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, αλλά απεναντίας, στην κυριολεξία ξεπούλησαν στον διεθνή παράγοντα!

Στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε καμιά αναφορά στα εθνικά μας θέματα! Σε κανένα από τα πολλά σποτάκια που έπαιξαν στα ΜΜΕ δεν έγινε αναφορά των θέσεων της ΝΔ σ΄ αυτά! 

Για τον λόγο αυτό, την περασμένη Κυριακή στο άρθρο μου “Να τοποθετηθεί στα εθνικά θέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης” έγραψα, αν θα είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδος ή αν θα είναι ένας ακόμη κυβερνήτης της Μέρκελ στην Ελλάδα! 

Απαιτούνται ευθείς, ειλικρινείς και πατριωτικές τοποθετήσεις στα θέματα της ακύρωσης της εμετικής – προδοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών, στην κατάργηση του νόμου απόλυσης των νόμιμων Μουφτήδων της Θράκης, στην πάταξη της έκνομης δραστηριότητας του “Τούρκικου Προξενείου της Κομοτηνής”, αφού όλοι γνωρίζουμε πως στη Θράκη μας δεν υπάρχουν Τούρκοι! Επίσης, στην απαγόρευση του κόμματος ΚΙΕΦ στις προσεχείς εθνικές εκλογές από τη στιγμή που η πρόεδρός της αυτοπροσδιορίζεται ως έχουσα τουρκική συνείδηση και ταυτότητα! Καθώς και πολλά άλλα ζητήματα που ανέλυα στο εν λόγω άρθρο μου της περασμένης Κυριακής! 

Προ των πυλών η αντιπολίτευση Σαμαρά…

Αν δεν λάβει ξεκάθαρες εθνικές θέσεις επί αυτών των ζητημάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αποτελέσει μια φωτοβολίδα στο γίγνεσθαι της πολιτικής ελληνικής ιστορίας, που θα σβήσει πολύ γρήγορα!

Αυτό το έχει καταλάβει από πολύ καιρό πριν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και γι΄ αυτό υπερθεματίζει στα εθνικά μας θέματα! Θα μου πείτε, θα τον πιστέψουμε; Ένα όμως είναι σίγουρο! Ο πολιτικός που καταψήφισε το πρώτο Μνημόνιο και φάνταζε πως θα ήταν Πρωθυπουργός πολλά χρόνια, υποτάχτηκε στη “μάγισσα” Άγκελα Μέρκελ και πέρασε πολύ σύντομα στο περιθώριο! Δεν αποτελεί αυτήν την στιγμή πολιτική εφεδρεία του διεθνή παράγοντα! Ενδεχομένως γι΄ αυτό και επειδή δεν δέχεται την “συνταξιοδότησή” του, σηκώνει ψηλά τα εθνικά θέματα!

Δεν είναι μόνο η εξόχως πατριωτική ομιλία του στη Βουλή υπέρ της Μακεδονίας μας, όταν άλλοι πρώην Πρωθυπουργοί σιώπησαν, αλλά κυρίως η πολιτική του παρέμβαση, στο άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα “Καθημερινή”: 

Όπου ο Αντώνης Σαμαράς υπαινίσσεται δικαστικές διώξεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητικών, αλλά και κομματικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, για τις “σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το παρακράτος των κουκουλοφόρων και του Ρουβίκωνα” καθώς και “στον τρόπο που χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μείζονα εθνικά συμφέροντα, από τις διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια έως τις αντίστοιχες με την Τουρκία”! Η σημερινή πολιτική στάση Σαμαρά σηματοδοτεί την αυριανή αντιπολίτευση εντός της επόμενης Βουλής! Που ενδεχομένως να είναι πιο ηχηρή από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ! 
Σε πολιτική παράκρουση ο Αλέξης Τσίπρας…
Για τον ΣΥΡΙΖΑ προβλέπω ότι η διαφορά από τη ΝΔ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα είναι ακόμη μεγαλύτερη των 9,5 μονάδων των ευρωεκλογών! Αφού ήδη διαφαίνονται και καταγράφονται διασπαστικές τάσεις και έντονη αμφισβήτηση του Αλέξη Τσίπρα και του περιβάλλοντός του, κυρίως των:

Δημήτρη Τζανακόπουλου, κυβερνητικού εκπροσώπου…

Νίκου Παπά, Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής… 

Χριστόφορου Βερναδάκη, Υπουργού Επικρατείας! 

Από τον Πάνο Σκουρλέτη, Γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ηγείται του σκληρού πυρήνα του κόμματος και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος ηγείται της πολιτικής κίνησης εντός του ΣΥΡΙΖΑ των 53. Ιδιαίτερα αυτή η αντιπαράθεση έχει λάβει επικίνδυνη έκταση, από την επιθυμία Τσίπρα για περαιτέρω Πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε Σκουρλέτη και Τσακαλώτο προκαλεί ιλίγγους η προσχώρηση στο κόμμα της αριστεράς, πρώην διαπλεκόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, στενών “φίλων” του ολετήρα πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Με την ενεργοποίηση της “Προοδευτικής Συμμαχίας”! 

Κηρύχθηκε σε “πτώχευση” το ΚΙΝΑΛ… 

Το ΚΙΝΑΛ και η Φώφη Γεννηματά χρειάζονταν ηρεμία και περισυλλογή για να προετοιμαστούν για την μάχη των εθνικών εκλογών, που όλα έδειχναν πως θα ήταν μια νύχτα ακόμη πιο ευχάριστη κι από τη νύχτα των ευρωεκλογών! Αντί λοιπόν η Φώφη Γεννηματά να προφυλάξει σε αυτήν την χρονική στιγμή, την ενότητα του ΚΙΝΑΛ από τις δυο τάσεις που υπάρχουν στο κίνημα, της δεξιάς που βλέπει προς τη ΝΔ και της αριστεράς που βλέπει προς το ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη έκανε το ακριβώς αντίθετο, βάζοντας μια ντουζίνα εκρηκτικά στο οικοδόμημα του ΚΙΝΑΛ!
Αφού γνώριζε, πως ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ήθελε να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΚΙΝΑΛ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου! Αλλά η κ. Γεννηματά το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019 – περίπου 40 ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές – ανακοίνωσε στον κ. Βενιζέλο ότι του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΚΙΝΑΛ θα ηγηθεί ο αποτυχημένος πολιτικά Γιώργος Καμίνης!

Και τα ερωτήματα είναι πολλά! Έχει το ηθικό δικαίωμα η κ. Γεννηματά να απαξιώνει τον προκάτοχό της; Είναι δυνατόν, όταν υπάρχει στο ΚΙΝΑΛ λειψυδρία στελεχών, η κ. Γεννηματά να δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Ευάγγελο Βενιζέλο, το επιφανέστερο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ αυτή τη στιγμή, λίγες ημέρες μάλιστα, πριν από τις εθνικές εκλογές; Επιδιώκει η κ. Γεννηματά με την αποχώρηση από το Κίνημα του Ευάγγελου Βενιζέλου, να τον ακολουθήσουν κι άλλα επιφανή στελέχη της δεξιάς πτέρυγας, καθιστώντας το Κίνημα μια ακόμη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ; Έχει βάλει το χεράκι του κι ο Γιώργος Παπανδρέου, της αριστεράς πλευράς του ΚΙΝΑΛ; Είναι δυνατόν να πήρε αυτήν την ακραία πολιτική απόφαση η Φώφη Γεννηματά από μόνη της; Εμείς πάντως δεν την θεωρούμε πολιτικά τόσο λίγη ή ότι χαρακτηρίζεται από τόση πολιτική ανωριμότητα! Άραγε τι μπορεί να συμβαίνει για να εκδηλώνει η κ. Γεννηματά τέτοιες αυτοκτονικές τάσεις; 

Πάντως η αναταραχή στο ΚΙΝΑΛ είναι ήδη σαρωτική και γι΄ αυτό προβλέπω μείωση των εκλογικών ποσοστών της, της 7ης Ιουλίου σε σχέση με της 26ης Μαΐου…

Το “The End” της Χρυσής Αυγής…
Η “Χρυσή Αυγή” έλαβε το ισχνό ποσοστό 4,88%! Όταν πριν από πέντε χρόνια στις ευρωεκλογές του 2014, κατέγραψε ποσοστό 9,4%! Ενώ πριν από δυο χρόνια, στις εθνικές εκλογές είχε καταγράψει ποσοστό 6,92%! Όταν στις ευρωεκλογές του 2009 είχε λάβει ποσοστό μόλις 0,46%!

Αλλά αυτή ήταν μια φυσική – μοιραία εξέλιξη, αφού η ηγεσία της “Χρυσής Αυγής”, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, με την εσωστρέφειά του, την αντιδημοκρατική του διάθεση, την αναίτια καρατόμηση ηγετικών στελεχών του προς χάριν της δικής του κομματικής κάστας, έδιωξε μεγάλο μέρος του λαού προς άλλες πολιτικές δυνάμεις!

Οι ψηφοφόροι της “Χρυσής Αυγής” δεν μπόρεσαν να χωνέψουν την καρατόμηση των ευρωβουλευτών της (2014-2019), Φουντούλη και Επιτήδειου! Για να “τιμήσει” τους δικούς του Λαγό και Κωνσταντίνου! 

Αλλά και η οικογενειοκρατία ενοχλεί αφάνταστα τους ψηφοφόρους της “Χρυσής Αυγής”! Η σύζυγος, η κόρη και όλο το σόι του Νίκου Μιχαλολιάκου στην Εξουσία!

Ήταν λοιπόν αναπόφευκτα τα τραγικά ποσοστά της “Χρυσής Αυγής” στις ευρωεκλογές και σηματοδότησαν εξελίξεις! Αφού φαντάζει ως σίγουρο, πως στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου η “Χρυσή Αυγή”, με την πόλωση που θα υπάρξει προς τη ΝΔ, δεν θα μπει στη νέα Βουλή! 

Χρειάζεται άμεσο ηλεκτροσόκ, έγραψα προ ημερών! Αυτό το ηλεκτροσόκ ήλθε από την ηγεσία της “Χρυσής Αυγής”, αλλά άνθρακες ο θησαυρός! Αφού ο Νίκος Μιχαλολιάκος μετά την αρχική του δήλωση του εκλογικού καταστροφικού αποτελέσματος:

«Ό,τι δεν μας καταστρέφει μας κάνει περισσότερο δυνατούς! Θα ξαναγυρίσουμε περισσότερο δυνατοί»…

…πέρασε στο άνοιγμα του κόμματος και των ψηφοδελτίων στην ελληνική κοινωνία! 

Αλλά όπως αποδείχτηκε, ήταν πλέον πολύ αργά! Παρ΄ ότι οι τηλεφωνικές κλίσεις του Νίκου Μιχαλολιάκου πήραν φωτιά, προς παλαιούς “συμπολεμιστές” του για να επιστρέψουν πίσω! Ουδείς “μάσησε”! Όπως και κανένα άλλο κόμμα που προσέγγισε ο “μεγάλος” αρχηγός δεν αποδέχτηκε τη συνεργασία με τη “Χρυσή Αυγή”! 

Οι πολιτικοί “φωστήρες” του Κυριάκου Βελόπουλου…

Με τα αρχηγικά και προσωποπαγή κόμματα, της Ενώσεως Κεντρώων, των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” και του “Ποταμιού”, δεν θα ασχοληθώ, γιατί θεωρώ πως έσβησαν οριστικά για διαφόρους λόγους το κάθε ένα, που δεν αξίζει να αναλύσουμε χαλώντας μελάνι! 

Θα ασχοληθούμε όμως με την “Ελληνική Λύση – Κυριάκος Βελόπουλος”, που έλαβε το εξωπραγματικό ποσοστό 4,18%!

Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά! Το διεθνές, αλλά και ντόπιο Σύστημα υπνώτισε τον φιλεύσπλαχνο ψηφοφόρο, τον ανεύθυνο ψηφοφόρο και έτσι ψήφισε στα κουτουρού την “Ελληνική Λύση”!

Τον ίδιο ψηφοφόρο, που είναι κατά των Μνημονίων, κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που έφεραν τα Μνημόνια των Δανειακών Συμβάσεων!

Ξέχασε φαίνεται, πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ψήφισε το πρώτο εθνοκτόνο Μνημόνιο ως μέλος της 15μελούς Κ.Ο. του ΛΑΟΣ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ! Στήριξε την κυβέρνηση του τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμου και ψήφισε όλα τα νομοθετήματά της στη Βουλή! Δεν φώναξε! Δεν καταψήφισε το PSI! Δεν είπε ένα ΟΧΙ! Ακολούθως πήγε στη ΝΔ! Και αφού είδε κι αποείδε, έφτιαξε την “Ελληνική Λύση”!

“Πουλώντας” από τα τηλεπαράθυρα διάφορα “θαυματουργά μαντζούνια” για πάσα νόσο! “Πουλώντας” δυο τόνους βιβλία με λίγα ευρώ για να ξυπνήσει το μυαλό των αγοραστών!! “Πουλώντας” φιλία με τον Πούτιν! “Πουλώντας” τις “γνήσιες επιστολές” του Ιησού Χριστού! “Πουλώντας” φύκια για μεταξωτές κορδέλες!

Τον έβαλε στην ευρωβουλή ο Έλληνας ψηφοφόρος! Που ποτέ δεν ψάχνει το παρελθόν του καθενός που ψηφίζει! Αλλά στην ευρωβουλή πάει μόνο ο κ. Βελόπουλος, εκπληρώνοντας το όνειρό του!

Συγχωρεμένος να είσαι εσύ που τον ψήφισες!

Ωστόσο, αν του δώσει ο ελληνικός λαός το ίδιο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, η “Ελληνική Λύση” θα εκπροσωπηθεί με άλλους 10-15 βουλευτές για να μας σώσουν βεβαίως, όπως και οι προηγούμενοι!

Έχει λοιπόν τον χρόνο ο Έλληνας ψηφοφόρος να σκεφτεί και να ανακαλέσει το λάθος του στις ευρωεκλογές! 

Σωτήρες του πατριωτικού χώρου…
Από την ερχόμενη Δευτέρα θα ασχοληθούμε με αρκετά πατριωτικά λεγόμενα κόμματα, που προτάσσουν το ατομικό τους συμφέρον και όχι της Πατρίδος όπως διαλαλούν δεξιά κι αριστερά! Που συγκεντρώνονται, συνδιαλέγονται, αλλά ποτέ δεν συμφωνούν σε κοινή κάθοδο στις εκλογές! Αφού προτάσσουν τα ιδιοτελή τους μικροσυμφέροντα, τους ψευτοεγωισμούς τους, σκοπεύοντας στην αρπαγή της ψήφου του λαού, όχι για να σώσουν την Πατρίδα, αλλά σε πρώτη φάση να πιάσουν το 1,5+ για να λάβουν την κρατική επιχορήγηση και σε δεύτερη, αν υπερβούν το 3%, με γεια μας και χαρά μας… Θα ανοίξουμε και σαμπάνιες… 

Του Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου
egerssi@otenet.gr
www.egerssi.gr

ΠΗΓΗ:https://paratolmosblog.blogspot.com/2019/06/oxetos-kommaton-pnigei-tin-patrida.html?m=1
Ο Βαρουφάκης και η στρατηγική Σόρος στην Ελλάδα

Του Γιώργου Καραμπελιά 

Η ανάδυση του ΜέΡΑ25, του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη, σπρωγμένου από το μηντιακό σύστημα, διεθνείς διασυνδέσεις όλων των επίπεδων και πολυάριθμων ΜΚΟ, υποχρεώνει όλους μας, ακόμα και εκείνους που τον περιφρονούσαμε ως έναν σαλτιμπάγκο της πολιτικής, να ασχοληθούμε μαζί του. Έχω τονίσει επανειλημμένα πως θεωρώ την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας σκάνδαλο, μια και συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση της «χρεοδουλοπαροικίας» για την οποία μιλάει τόσο συχνά. Πόσο μάλλον που για ένα μέρος των απογοητευμένων οπαδών της Αριστεράς εμφανίζεται ως μια πιθανή διέξοδος, δεδομένης της βέβαιης κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και της εξαέρωσης της ΛΑΕ. Παράλληλα δε, εκδηλώνεται και ένα φαινόμενο προσχωρήσεων στο κόμμα του που δεν αφορά μόνο «ρετάλια» της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν το Εγώ τους, και ποιος ξέρει, ίσως και να κερδίσουν και κάποια έδρα, αλλά και από σοβαρότερους κατά τεκμήριο ανθρώπους, με μερικούς από τους οποίους έχουμε βρεθεί σε κοινούς αγώνες στον χώρο του πατριωτικού δημοκρατικού χώρου.

Η ανάδυση της κίνησης Βαρουφάκη, με όλο το μηντιακό ταρατατζούμ που τη συνοδεύει, αποτελεί μια προσπάθεια «να τοποθετηθεί» μια ελεγχόμενη από το διεθνές και εγχώριο σύστημα πολιτική κίνηση η οποία θα μπορέσει να ελέγξει και να αποπροσανατολίσει δυνάμεις που αναπόφευκτα θα απελευθερωθούν από την αποδρομή του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται προσπάθεια –ενίοτε από τις ίδιες δυνάμεις– να ελεγχθεί και ο χώρος του δεξιού πατριωτισμού, από την «Ελληνική Λύση» του Βελόπουλου.

Ταυτόχρονα, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα κόμμα που θα εκφράζει προνομιακά τις αντιλήψεις ενός μεγάλου μέρους της πιο παγκοσμιοποιημένης πτέρυγας του πολυεθνικού κεφαλαίου, κατ’ εξοχήν ιδεολογικός εκπρόσωπος του οποίου έχει αναδειχθεί, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο Τζωρτζ Σόρος.

Και γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε σοβαρότερα με το σχετικό φαινόμενο, που μοιάζει εξάλλου να επαναλαμβάνει το εγχείρημα «Ποτάμι», σε πιο «αντιμνημονιακή» και διεθνοποιημένη/γκλάμουρ εκδοχή.

Στο κείμενο που ακολουθεί, θα αποπειραθώ μια πρώτη προσέγγιση των θέσεων του βαρουφάκειου σχηματισμού σε ό,τι αφορά στα εθνικά θέματα, ενώ θα ακολουθήσουν και αλλά που θα επικεντρωθούν στο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που επιλέγει.

Μακεδονικό: Εθνομηδενισμός και παχυλή άγνοια. …

Όπως έχουμε καταδείξει, η καθυστερημένη επαναφορά των κομμουνιστογενών μυθευμάτων του Μεσοπολέμου, σχετικά με το ζήτημα των Σλάβων των Σκοπίων, συνέβαλε αποφασιστικά στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, και αποτέλεσε το ιδεολογικό υπόβαθρο του εγχειρήματος των Κοτζιά-Τσίπρα. Εν τούτοις, η χρήση των σχετικών μυθευμάτων δεν περιορίζεται σε μια mainstream Αριστερά, αλλά επεκτείνεται και στον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο, όλων των τάσεων, από την Αριστερά έως τη Δεξιά. Αυτά τα μυθεύματα εγκολπώνεται με τον τρόπο του και μια αριστερο-φιλελεύθερη –κωμικών συμπαραδηλώσεων αλλά τραγικών επιπτώσεων για τον ελληνικό λαό– φιγούρα, όπως ο «Γιάνης» Βαρουφάκης.

Στην παρέμβαση του, στην Εφημερίδα των Συντακτών, επιστρατεύει, εκτός από τον εθνομηδενισμό του, την παχυλή του άγνοια επί του θέματος – όπως συμβαίνει εξάλλου με όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται.

Υποστηρίζει συναφώς, και ενάντια σε κάθε έννοια ιστορικής αλήθειας, πως «Η γεωγραφική περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας δεν είναι σήμερα ελληνική, αλλά μοιράζεται μεταξύ τουλάχιστον τριών κρατών (ένα εκ των οποίων η Ελλάδα)». Και συνεχίζει επ’ αυτού: «Το δικαίωμα (όχι βέβαια την υποχρέωση) στον αυτοπροσδιορισμό “Μακεδόνας” το έχουν όσοι ζουν ή μεγάλωσαν στην περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας. Όπερ μεθερμηνευόμενον, και οι κάτοικοι των Σκοπίων, του Τετόβου, χωριών και πόλεων της Βουλγαρίας που εμπίπτουν στην περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας»[1].

Ο Βαρουφάκης, άθελά του, εξαιτίας της άγνοιάς του, υπονομεύει τα κεντρικά επιχειρήματα των «μακεδονιστών» της Αριστεράς που τον φιλοξενούν στην εφημερίδα τους. Διότι αυτοί γνωρίζουν πως η περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας ανήκει κατά 90% στη σημερινή Ελλάδα. Γι’ αυτό και όλη η προσπάθεια του ελληνικού μακεδονισμού, από το… 1924 και μετά, με την περιβόητη απόφαση του ΚΚΕ, συνίσταται στην αποσύνδεση της αρχαίας Μακεδονίας από τη σημερινή. Γι’ αυτούς, το σημαντικό δεν είναι η σχέση της σημερινής Μακεδονίας με την αρχαία, από την οποία θα πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά και τελεσίδικα, αλλά η «Νέα Μακεδονία». Και αυτή, στη σύγχρονη μετα-οθωμανική πραγματικότητα, δεν περιλαμβάνει μόνο την αρχαία Μακεδονία αλλά μια πολύ ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και τα Σκόπια – σύμφωνα με τη γεωγραφία που κατασκεύασαν οι Βούλγαροι και ο Τίτο, για να μπορούν να αμφισβητούν την ελληνική Μακεδονία.

Στηριγμένος στα συμπεράσματα που αντλεί από την άγνοιά του και επιστρατεύοντας τον ανέξοδο δικαιωματισμό του, επικρίνει για «ρατσισμό» και «υστερία» τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων: «Το να απαιτείται ελληνική άδεια για τη χρήση του όρου Μακεδονία σε πόλεις και κρατικές οντότητες στη γεωγραφική περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας, όπου ζουν μη Έλληνες, που όμως νιώθουν Μακεδόνες, συγκρούεται με τη λογική και υπερβαίνει τα όρια του ρατσισμού». «Τα καμώματα των “Σκοπιανών” (με τους Μεγάλους Αλεξάνδρους και τον χυδαίο αλυτρωτισμό τους) τα έβλεπα –και τα βλέπω– με αποστροφή και ειρωνεία. Το ίδιο ακριβώς όμως ένιωθα βλέποντας τα δικά μας καμώματα και τις υστερίες»[2].

Και πάντα ανοιχτοχέρης στον ναρκισσισμό του είναι έτοιμος να τους παραχωρήσει και την… Αθήνα, όπως το έκανε για τη Μακεδονία ο Κώστας Ζουράρις, το 1991, στα πλαίσια της αυτοκρατορικής του μεγαθυμίας, όταν τόνιζε πως, ως «αριστοκράτες, μπορούμε να επιτρέψουμε στους Σκοπιανούς να πάρουν όποιο όνομα θέλουν»· αυτά βέβαια πριν κάνει την καριέρα του ως «μακεδονομάχος». Και δυστυχώς, ο Βαρουφάκης έχει κάνει ήδη πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τον τότε ομοτράπεζό του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Κλείνει λοιπόν, ως άξιος κωμικός παραδοξολόγος, την τοποθέτησή του επί του Μακεδονικού με τα ακόλουθα:

«Ευχόμουν να είμαστε, ως λαός, υπεράνω –να έχουμε το σθένος και την αρετή να αντιδράσουμε στους εθνικιστές της γείτονος με χιούμορ–, να λέμε: “Αν θέλετε να ονομάζεστε Κλίγκον (σ.σ.: οι εχθροί του Κάπτεν Κερκ στο… Σταρ Τρεκ)”, δεν έχουμε αντίρρηση. Αν θέλετε να δανειστείτε το “Δημοκρατία των Αθηνών ή της Σπάρτης” ή ό,τι άλλο, κοπιάστε”».[3]

Και βέβαια ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο «φίλος» του, ο Τζωρτζ Σόρος, υπήρξε, επί δεκαετίες, ο βασικός σπόνσορας της δημιουργίας και της επιβίωσης του κρατικού μορφώματος του μακεδονισμού των Σκοπίων.

Η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος

Δυστυχώς όμως, ο εθνομηδενισμός του Βαρουφάκη δεν οφείλεται απλώς στην άγνοιά του ούτε είναι συγκυριακός. Θαυμάζει την Τουρκία ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και μας καλεί να καταργήσουμε τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Έτσι μας πληροφορεί ότι «θέση του ΜέΡΑ25 είναι πως…, η εκ προοιμίου απόρριψη από την ελληνική πλευρά προτάσεων συνεργασίας με την Τουρκία, που θα ωφελούσε τον τουρκικό λαό, αποτελεί μεγάλο δώρο για τον Ερντογάν και το Βαθύ Τουρκικό Κράτος»[4]. «Παραδείγματος χάριν, η συμφωνία για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ… αποκλείοντας την Τουρκία δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να παρουσιάζει την Ελλάδα στον τουρκικό λαό ως εχθρό του, ενισχύοντας έτσι την ένταση στο Αιγαίο».

«Το ΜέΡΑ25 θεωρεί παράλογο κι επικίνδυνο το δέσιμο της χώρας στο άρμα του Ισραήλ και των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου, αφήνοντας παράλληλα την Τουρκία και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου έξω από τις συμφωνίες συνεκμετάλλευσης στα ανοικτά της Μεσογείου.»

Έτσι δικαιολογεί απροκάλυπτα την τουρκική αμφισβήτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας και της Κύπρου, προχωρώντας πιο πέρα και από τον Κατρούγκαλο στην αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων, σε μια στιγμή που η Τουρκία οξύνει την επιθετικότητά της εναντίον της Ελλάδας και μας απειλεί ανοικτά ακόμα και με πόλεμο. Και βέβαια, το φύλο συκής που παρασύρει αρκετούς είναι η αντι-ισραηλινή, αντι-Τραμπ, ακόμα και φιλο-ιρανική φρασεολογία του. Διαβάζουμε και πάλι από το πρόγραμμά του :

Το ΜέΡΑ25 σημειώνει πως, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οι εντάσεις αυξάνονται επικίνδυνα, κι όχι μόνο λόγω της γνωστής τακτικής της Τουρκίας. Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στόχο την κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος την ώρα που, δυστυχώς, τα μόνα κράτη τα οποία παραμένουν εν λειτουργία και διατηρούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην περιοχή (ιδίως μετά την κατάρρευση της πάλαι ποτέ υπολογίσιμης Αιγύπτου) είναι το Ιράν και η Τουρκία.

Διαβάζοντας αυτές τις τοποθετήσεις, πολλοί θα μπορούσαν να υποθέσουν πως ο Βαρουφάκης ακολουθεί τη ρωσική γραμμή της στήριξης στο Ιράν και την Τουρκία, καθώς μάλιστα δεν αναφέρει τσιμουδιά για τη Ρωσία και τον Πούτιν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, «…ο κ. Βαρουφάκης, στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στη Γερμανία και που είναι εντελώς άγνωστες στο ελληνικό κοινό, περιλαμβανομένων των πιθανών ψηφοφόρων του Diem. Μιλώντας εκεί σε debate, απεκάλεσε μεταξύ άλλων “εγκληματία πολέμου” τον Πρόεδρο της Ρωσίας και του απέδωσε την πρόθεση “υπονόμευσης” της ευρωπαϊκής και αμερικανικής δημοκρατίας!»[5]

Αν λοιπόν και ο Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», τότε πώς εξηγούνται οι τοποθετήσεις του Βαρουφάκη και του κόμματός του εναντίον του Ισραήλ, του Τραμπ και των πετρελαϊκών πολυεθνικών; Μόνο εάν αναφερθούμε σε ένα άλλο τμήμα του αμερικανικού κεφαλαίου και της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, με την οποία εξάλλου είναι γνωστοί οι δεσμοί του Βαρουφάκη, ήδη από την «αντιμνημονιακή» και δραχμική περίοδό του, όταν ξημεροβραδιαζόταν με τους Γκαλμπραίηθ, Στίγκλιτς και άλλους εκφραστές της πολιτικής Ομπάμα-Σόρος. Εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου που συνδέεται με τη «νέα οικονομία» των πολυεθνικών της πληροφορικής και του διαδικτύου και είναι ενάντιο στους πετρελαιάδες, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον… Πούτιν· που είναι αντίθετο με την πολιτική Τραμπ στο Ιράν και θέλει τη διατήρηση της Τουρκίας στο εσωτερικό του δυτικού συστήματος. Και πάλι, ένας άνθρωπος εκπροσωπεί πιο ολοκληρωμένα αυτή τη στρατηγική και το όνομα αυτού, Τζωρτζ Σόρος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Σόρος είναι persona non grata στο Ισραήλ, για τις θέσεις του σε σχέση με το Ιράν και την Τουρκία.

Το ότι το ΜέΡΑ25 αποτελεί τον εκπρόσωπο της στρατηγικής Σόρος στην Ελλάδα καταδεικνύεται και από τις υπόλοιπες θέσεις του στα εθνικά μας θέματα. Διαβάζουμε έτσι τις θέσεις του για το Κυπριακό:

Το ΜέΡΑ25 σημειώνει ότι τρεις είναι οι παράγοντες που σταματούν την επίλυση του Κυπριακού: (1) Το Τουρκικό Βαθύ Κράτος. (2) Οι ιμπεριαλιστικές βλέψεις ΗΠΑ και Βρετανίας…. (3) Η εκτεταμένη αίσθηση ανωτερότητας μιας ισχυρής μειοψηφίας ελληνοκυπρίων που, ενδόμυχα, δεν θέλουν πραγματικά να μοιραστούν την εξουσία με τουρκοκύπριους.

Το ΜέΡΑ25 τάσσεται υπέρ της ομοσπονδοποίησης στη βάση της πολιτικής ένωσης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, με κοινά ψηφοδέλτια που θα απαρτίζονται από μέλη και των δύο κοινοτήτων… Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τις δύο κοινότητες να ενωθούν σε πολιτικό επίπεδο, πέρα και πάνω από τις εθνικές και θρησκευτικές τους διαφορές.

Έτσι, αντίπαλος του Κυπριακού ελληνισμού δεν είναι η Τουρκία, που κατέχει και εκβιάζει την Κύπρο, αλλά το «τουρκικό βαθύ κράτος», κατά τον ίδιο τρόπο που παλαιότερα κάποιοι άλλοι αναφέρονταν στον «κακό κεμαλισμό» για να αθωώσουν τον Ερντογάν. Και βέβαια, «μια ισχυρή μειοψηφία ελληνοκυπρίων» (δηλαδή η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων) που δεν αποδέχεται την Κατοχή και την εθνοκάθαρση που έχει πραγματοποιήσει η τουρκική εισβολή. Και προφανώς, η λύση που προτείνει είναι η Ομοσπονδία και η «πολιτική ένωση» των δύο κοινοτήτων, που τόσα χρόνια προσπαθούν να επιβάλουν οι… Αμερικανοί και Εγγλέζοι «ιμπεριαλιστές»!

Μετανάστευση-Μειονότητες-Άμυνα

Και το πρόγραμμα της αποσύνθεσης του ελληνισμού το οποίο προωθεί συστηματικά ο Σόρος στην Κύπρο, στα ελληνοτουρκικά, στη Μακεδονία ολοκληρώνεται με την στάση απέναντι στο μεταναστευτικό, τις μειονότητες και την εθνική άμυνα: Η Ελλάδα πρέπει να έχει ανοικτά τα σύνορά της και να αποδεχτεί τον σταδιακό εποικισμό της, διότι «ξέρει ότι τα τείχη, τα συρματοπλέγματα και οι φράκτες στα σύνορα δεν ταιριάζουν σε περήφανους λαούς με αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια». Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να ολοκληρώσει τη διάλυση της εθνικής της συνοχής σε μια «Ελλάδα και μια Ευρώπη των περιφερειών, των εθνοτήτων, των διαφορετικών φιλοσοφικών πεποιθήσεων, των διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, του αυτο-προσδιορισμού ατόμων και ομάδων». Και μια και μιλάμε για αυτοπροσδιορισμό, «Το ΜέΡΑ25 δεσμεύεται (γ) ως προς τη μειονότητα της Θράκης, τη δημιουργία συστήματος εκλογής/επιλογής των μουφτήδων από εκλεκτορικό Σώμα της ίδιας της μειονότητας και, συνεπακόλουθα, διορισμός των επιλεγέντων εκ μέρους της Πολιτείας».

Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα, δηλαδή να μεταβάλει τη μειονότητα, μέσω της εκλογής των μουφτήδων, σε χωριστή κοινότητα, πρώτο βήμα για την οριστική διεκδίκηση του «αυτοπροσδιορισμού» της, δηλαδή ακόμα και της απόσχισής της από την Ελλάδα, θα το κάνει ο «θαρραλέος Γιάνης».

Και φυσικά, αφού θα έχει μείνει απροστάτευτη στα σύνορά της, θα έχει προωθήσει τα αποσχιστικά σχέδια των Τούρκων στη Θράκη, θα τους έχει παραχωρήσει την Κύπρο και το Αιγαίο, άραγε τι «τα θέλουμε τα όπλα» και δεν «τα κάνουμε κομπιούτερ να δουλεύει η γκλαμουριά»; Δοθέντος μάλιστα ότι η κατάσταση της οικονομίας «δεν επιτρέπει την διατήρηση της ετήσιας δαπάνης του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα», η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει και αμυντικά απροστάτευτη. Προφανώς, στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να καταργηθεί η στρατιωτική θητεία αλλά «έως την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, το ΜέΡΑ25 θα υπαγάγει τον θεσμό της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας σε μη στρατιωτική αρχή εκτός της δικαιοδοσίας του Υπουργείου Άμυνας και θα εξισώσει την διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας με τη στρατιωτική».

Αν όλα αυτά δεν αρκούν σε όλους εκείνους που έτρεξαν, ή είναι ήδη έτοιμοι να προστρέξουν, κάτω από τη σκέπη του Βαρουφάκη(!), alias…, τότε τίποτε δεν πρόκειται να τους σταματήσει, ούτε οι μπαρούφες του περί οικονομίας, ούτε το κοινωνικό του πρότυπο που παραπέμπει στον… μετάνθρωπο. Αλλά γι’ αυτά θα επανέλθουμε.

[1] Γιάννης Βαρουφάκης, «Πατριωτικό καθήκον η υπέρβαση του “Μακεδονικού”», 13.01.2018, www.efsyn.gr/stiles/apopseis/136620_patriotiko-kathikon-i-yperbasi-toy-makedonikoy

[2] Γιάννης Βαρουφάκης, ό.π., «Πατριωτικό καθήκον…»

[3] Γιάννης Βαρουφάκης, ό.π., «Πατριωτικό καθήκον…»

[4] ΜέΡΑ25, Θέσεις, κεφ. «Διεθνείς σχέσεις – Άμυνα» https://mera25.gr/diethneis-sxeseis-amyna/. Όλα τα αποσπάσματα του ΜέΡΑ25 που ακολουθούν προέρχονται από το ίδιο κείμενο.

[5] Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, «Οι εξωφρενικές δηλώσεις Βαρουφάκη για Πούτιν-Ρωσία κι ο “αμερικανικός ΣΥΡΙΖΑ”», 25 Μαΐου 2019. http://infognomonpolitics.blogspot.com/2019/05/blog-post_814.html

=====================
 “O σιωπών δοκεί συναινείν”nasosgr στις 15:41

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση

ΠΗΓΗ:https://stoxasmos-politikh.blogspot.com/2019/06/blog-post_41.html?m=1#more
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Όλα όσα συζήτησε η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ για το μέλλον του πλανήτη-Στο στόχαστρο οι πατριωτικές φωνές-Τα «έσπασαν» ΗΠΑ-ΕΕ

Η 67η συνεδρίαση του ομίλου Bilderberg πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Montreux της Ελβετίας. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων ηγέτες και εμπειρογνώμονες στους τομείς της βιομηχανίας, της χρηματοδότησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης έθεσαν πολύ συγκεκριμένα θέματα επί τάπητος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βέβαια προκύπτουν με το σταγονόμετρο, τα οικονομικά προβλήματα δεν συζητήθηκαν άμεσα στις φετινές συναντήσεις της Bilderberg. Η υποβάθμιση των οικονομικών θεμάτων οφείλετο στην τάση της αμερικανικής πλευράς να προηγηθούν πρωτοποριακά ιδεολογικά ζητήματα, αντί των οικονομικών, σε σχέση με τη σύσταση συμμαχίας ενάντια στην Κίνα.

Το γενικό θέμα στη συνάντηση ήταν να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντηθούν σε κοινό έδαφος και να είναι σε θέση να παράγουν κοινές λύσεις για την αύξηση των απειλών. Αλλά ποιες είναι αυτές οι αυξανόμενες απειλές;

Πρώτον, συζητήθηκαν ανησυχίες σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατυπώθηκε ότι, από την στιγμή που τα προβλήματα του εμπορικού πολέμου, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής προστίθενται στο υφιστάμενο πρόβλημα της μετανάστευσης, η ΕΕ δεν είναι σε θέση να παράγει αποτελεσματικές λύσεις για τα προβλήματα αυτά.

Σημειώθηκε ότι η ανησυχία αυτή τροφοδοτεί τα «λαϊκιστικά και εθνικιστικά κινήματα» και προκαλεί λάθη στην ΕΕ.

Αναφέρθηκε ότι, προκειμένου να εξαλειφθούν τα «λαϊκιστικά και εθνικιστικά κινήματα», οι ελευθερίες θα πρέπει να διατηρηθούν μέσω της ευημερίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη της ταυτότητας και της κοινότητας που θα απέτρεπε τη διαίρεση στην κοινωνία και να ενισχυθούν τα θεμέλια της δημοκρατίας και της υπεροχής του νόμου.

Η αλλαγή του κλίματος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης. Υπήρξαν πολλοί εκπρόσωποι από «πράσινα» κόμματα και εκπρόσωποι της βιομηχανίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Λέγεται ότι το καθήκον των κυβερνήσεων σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι να επισημάνουν με σαφήνεια και διαφάνεια την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί μακροπρόθεσμα, να ενισχύσουν την πεποίθηση ότι αυτή η διαδρομή θα ακολουθηθεί αποφασιστικά και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουν ότι η η βιομηχανία κάνει τις επιθυμητές επενδύσεις.

Αλλά εάν η ευρωπαϊκή οικονομία επιβραδυνθεί και έρθει στα πρόθυρα μιας νέας κρίσης, υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την αντιμετώπισή της; Μια απαισιόδοξη εικόνα αποτυπώθηκε σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σημειώθηκε ότι υπήρξε απώλεια αξιοπιστίας μετά την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση και, επομένως, θα είναι δύσκολο να παρασχεθεί σταθερότητα σε ένα περιβάλλον δυσπιστίας. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Ιταλία ειδικότερα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Ένα άλλο κύριο θέμα που συζητήθηκε στη συνάντηση ήταν η φύση μιας βάσης συμφιλίωσης για τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ της Δύσης και της Κίνας σε μια παγκόσμια τάξη, κατά την οποία οι χώρες θα συνδέονται σταδιακά μεταξύ τους με ισχυρότερους δεσμούς όσον αφορά το εμπόριο και την τεχνολογία.

Τονίστηκε ότι πρέπει να αποφευχθεί ένας τεχνολογικός ψυχρός πόλεμος με την Κίνα, ο οποίος θα διασπάσει τόσο τα δίκτυα επικοινωνίας όσο και την τεχνολογία.

Φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή πλευρά είναι κάπως ανήσυχη με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κίνα.

Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο λόγοι πίσω από αυτήν την ανησυχία: α)οικονομικές ανησυχίες που θα προκληθούν από την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα και β) το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούνται αξιόπιστοι σύμμαχοι

Αυτή η επίπληξη δόθηκε στη συνάντηση. Δόθηκε έμφαση στα αισθήματα δυσπιστίας και δυσαρέσκειας που προκαλούνται από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ζητούν υποστήριξη από την Ευρώπη κατά της Κίνας, εφαρμόζουν υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη.

Σημειώθηκε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να αναπτύξουν μια κοινή προσέγγιση με την Ευρώπη σε σχέση με την ανάπτυξη μιας πολιτικής έναντι της Κίνας και ότι ένας πιθανός διαχωρισμός μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών θα δημιουργούσε ευκαιρίες για την Κίνα.

Υπογραμμίστηκε, αντιθέτως, ότι θα ήταν μια πιο εποικοδομητική και ορθή πολιτική ανταγωνισμού με την Κίνα στον τομέα της τεχνολογίας μέσω κοινών επενδύσεων και προστασίας και ότι σε αυτό το σημείο μια ισχυρή ένωση ευρωζώνης και μιας κεφαλαιαγοράς θα εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό.

Ειπώθηκε ότι η πρόθεση της Ευρώπης είναι να μην ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τουρκία δεν ήταν στην κύρια ημερήσια διάταξη της συνάντησης. Ωστόσο, μετά από μια ερώτηση, συζητήθηκε και η Τουρκία, αν και για λίγο.

Σημειώθηκε ότι εάν η Τουρκία επιμείνει στην αγορά του πυραυλικού αμυντικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία, θα υπάρξουν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, δεν θα γίνουν παραχωρήσεις στην Άγκυρα, η Τουρκία θα απομακρυνθεί από την κοινοπραξία F-35 και ο ρόλος της στην προμηθευτική αλυσίδα θα τερματιστεί.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι, εάν η Τουρκία υπογράψει τη συμφωνία S-400, θα έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο ΝΑΤΟ.

Σημειώθηκε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ο σκοπός του οποίου δεν είναι η στρατηγική αλλά η ασφάλεια και ότι αν ο έλεγχος της Ρωσίας στην περιοχή αυξηθεί, αυτό θα αποτελέσει σημαντική απειλή για το ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το σημείο, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στρατηγική οργάνωση.

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ:http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/06/blog-post_695.html?m=1
ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΙ ΑΥΤΟΙ. —– Ε.ΣΥ. ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΓΗΙΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΣ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΙΩΣΕ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΕΣ Η ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ.

ΕΧΕΙΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙΣ ΤΑΧΘΕΙ ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΞΙΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΕΙΤΕ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ ΟΠΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΝΟΗΣΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.

ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΣ. 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΞΙΟΙ? ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΥ?

ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΟΥ Ε.ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΞΙΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Ε.ΣΥ. ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΜΥΗΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ

Ε.ΣΥ. ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ε.ΣΥ. ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΝΑ ΕΛΘΕΙ

ΕΝΩ Ο ΑΞΙΟΣ ΕΙΣΑΙ Ε.ΣΥ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΜΟΥ
ΤΟΝ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ

ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΕΣ
ΟΠΩΣ Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ
ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΠΕΙΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙΣ Ε.ΣΥ. Ο ΑΞΙΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ 
ΕΧΕΙΣ ΜΥΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΓΗΙΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΞΗ

Ε.ΣΥ.ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΨΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ( ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ) ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.

Ε.ΣΥ. ΚΑΙ Ο ΑΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Ε.ΣΥ. ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΠΕΙΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΣΗ ( ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΒΙΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΤΟΥΣ) ΑΛΛΑ ΑΠΕΙΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ (ΕΛΛΑΣ) ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ
ΚΑΙ Ε.ΣΥ. ΤΑΧΘΗΚΕΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΜΟΥ.

ΟΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΙ ΑΥΤΟΙ

Ε.ΣΥ. ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΣ“. ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/06/10/min-psachneis-alloy-na-vreis-poios-einai-aytos/
Ο ΑΡΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΑΤΙΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11/06/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/pg/ARKAS-The-Original-Page-352589524877216/photos/?ref=page_internal
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΚΑ 11/06/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/pg/ARKAS-The-Original-Page-352589524877216/photos/?ref=page_internal
Καλημέρα από τον ΚΥΡ 11-6-2019