ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:

image_pdfimage_print

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – σελ.131-144) (ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.. ΟΣΟ ΑΡΓΕΙΣ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ.. ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ.)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση κεφαλαίων, που α) συνεισφέρουν στον οικονομικό εξορθολογισμό και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και β) τροφοδοτούν τη βιώσιμη και διαρκή οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το άνοιγμα τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος συμβάλλει μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και τη βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό. Η αξιοποίηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων από τον ιδιωτικό τομέα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία που περιλαμβάνουν:

 • την άμεση μείωση του δημόσιου χρέους,
 • το άνοιγμα των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού,
 • την αναδιοργάνωση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, που θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, και ιδιαίτερα της περιφέρειας, οδηγώντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε επιπλέον φορολογικά έσοδα και σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες,
 • την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία καινοτόμων έργων, τα οποία θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάκαμψη και στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναβάθμιση κρίσιμων κλάδων, όπως οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο τουρισμός,
 • την εισαγωγή νέων και επενδυτικά ελκυστικών μηχανισμών ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, κ.λπ.) και
 • τη συνδρομή στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού, αποτελεσματικού και λειτουργικού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου επενδύσεων.

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), από την ίδρυσή της το 2016, αποτελεί το φορέα της ενιαίας διαχείρισης ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου. Στο χαρτοφυλάκιό της έχουν ενταχθεί δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, καθώς και σημαντικός αριθμός ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος είναι ικανός να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη τοπικών ή ευρύτερων οικονομιών κλίμακας με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη.

Η ΕΕΣΥΠ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο, αφενός, ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, αφετέρου, ως προς τη δημιουργία πόρων οι οποίοι θα κατευθύνονται σε επενδύσεις. Σε αυτή την αποστολή της ΕΕΣΥΠ, πρέπει να προστεθεί και ο έμμεσος ρόλος της στην αναπτυξιακή προσπάθεια, καθώς η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε άλλα κρίσιμα μεγέθη όπως η ιδιωτική κατανάλωση, ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, η απασχόληση, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εν γένει ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η θέση της Εταιρείας στην ελληνική οικονομία και η σχέση της με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί επιπλέον να συνδράμει καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες (οικονομικές, αγοράς και ανταγωνισμού, νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εποχής, νέων προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούν οι καταναλωτές, προσαρμογής σε ευρωπαϊκές οδηγίες, περιβαλλοντικής καινοτομίας, κ.λπ.).

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας βέλτιστες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημόσιων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, εφαρμογής σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, στοχεύοντας να:

 • αποτυπώσει συνολικά και με διαφάνεια την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου,
 • διαμορφώσει μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, θα παράγει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για το Δημόσιο και θα οδηγεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες,
 • υποστηρίξει τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Όραμα της ΕΕΣΥΠ είναι να δημιουργήσει σύγχρονες και αποδοτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με αξιοκρατία, διαφάνεια και εξωστρέφεια, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Όσο σημαντικές είναι οι δυνατότητες των δημόσιων επιχειρήσεων, άλλο τόσο απαραίτητη είναι και η υιοθέτηση μιας νέας νοοτροπίας που θα επιτρέψει να απελευθερωθούν οι πραγματικές τους δυνάμεις, με σύγχρονο όραμα, ισχυρές αξίες και ανάληψη ευθύνης.

Ταυτόχρονα η σταδιακή δημιουργία εσόδων μέσω της εφαρμογής της μερισματικής και επενδυτικής πολιτικής, θα διοχετεύσει κεφάλαια για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία ή στις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ ώστε η εταιρεία να συνεισφέρει στην επίτευξη ενός νέου, βιώσιμου και αξιόπιστου μοντέλου ανάπτυξης, με συνεχώς βελτιούμενους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της, η ΕΕΣΥΠ έχει ήδη προβεί σε δράσεις οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι στην φάση της ολοκλήρωσης, όπως:

 • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών [Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)], αλλά και η συγκρότηση των νέων διοικητικών τους συμβουλίων, με ενίσχυση της διοίκησής τους με έμπειρα στελέχη, παράλληλα με την τροποποίηση των καταστατικών τους.
 • Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση, με τους στόχους και τις προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που μεταφέρθηκαν στην ΕΕΣΥΠ.
 • Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών πλάνων από τις διοικήσεις των θυγατρικών, στις οποίες η ΕΕΣΥΠ είναι μέτοχος πλειοψηφίας ή μοναδικός μέτοχος. Απώτερος στόχος είναι η παρακολούθηση της επίτευξης βελτιωμένων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
 • Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση και η έγκριση στόχων για το έτος 2018 για τα Διοικητικά Συμβούλια και τα εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, οι οποίοι συνδέονται με τους στόχους της ΕΕΣΥΠ.
 • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ» και η επιλογή νέας διοίκησης και μελών ΔΣ με εμπειρία και γνώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί ένα σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, καθώς και της απαιτούμενης αναδιάρθρωσης.
 • Η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ» βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν.4389/2016, έχει εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η οργανωτική αναδιάρθρωση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ», η οποία περιλαμβάνει τη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης, το σχεδιασμό της νέας δομής οργάνωσης, τις νέες διαδικασίες και συστήματα, καθώς και τη στελέχωση της νέας οργάνωσης.
 • Παράλληλα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή υλοποίηση των προβλέψεων του μηχανισμού συντονισμού, ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ κράτους, ΕΕΣΥΠ και δημόσιων επιχειρήσεων. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία σχετικά με τη διατύπωση του σκοπού των δημόσιων επιχειρήσεων, τη σύναψη συμβάσεων στόχων και απόδοσης και την εκπόνηση των δηλώσεων δεσμεύσεων.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις μετοχές της Εταιρείας στις άμεσες και λοιπές θυγατρικές της με βάση το άρθρο 188 του ν.4389/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε.

Πίνακας 5.1 Μετοχολόγιο Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ΑΕ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικός αριθμός μετοχώνΑριθμός μετοχών κυριότητας ΕΕΣΥΠΠοσοστό ΕΕΣΥΠ επί του ΜΚ (%)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ)232.000.00079.165.11434,12%
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ)36.300.00018.150.00150% + 1 μετοχή
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ)106.500.00053.250.00150% + 1 μετοχή
Folli Follie ΑΕ*66.948.210643.8870,96%
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικό μετοχικόκεφάλαιο(σε ευρώ)Μετοχικό κεφάλαιο κυριότητας ΕΕΣΥΠ (σε ευρώ)Ποσοστό ΕΕΣΥΠ επί του ΜΚ (%)
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ)309.050.000309.050.000100
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ30.000.00030.000.000100
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) **42.163.557.74842.163.557.748100
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ1.994.937.0351.994.937.035100
Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)11.818.95011.818.950100
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ340.814.324306.732.89190
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) ΑΕ37.667.06537.667.065100
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) ΑΕ18.953.76018.953.760100
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Helexpo ΑΕ (ΔΕΘ Helexpo)136.747.600136.747.600100
Ελληνικές Αλυκές ΑΕ6.966.1673.844.62755,19
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ42.149.20042.149.200100
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ300.000.00075.000.00025
ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές ΑΕ191.155.20066.904.32035

*  Προέρχεται από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ.

**Το αναφερόμενο ποσό για το ΤΧΣ, αφορά στο καταβληθέν κεφάλαιο και όχι σε μετοχικό κεφάλαιο.

Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς, με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, κινείται με συνέπεια και σύνεση, εντός του θεσμικού του πλαισίου και με όρους αγοράς, ώστε να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Δημόσιο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από τη σύστασή του, την 1η Ιουλίου 2011, και μετά. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ έως σήμερα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • υποδομές, στις οποίες εντάσσονται μαρίνες, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι,
 • ενέργεια, στην οποία εντάσσονται περιουσιακά στοιχεία των κλάδων διανομής-αποθήκευσης αερίου, διύλισης πετρελαίου (ΕΛΠΕ) και παραγωγής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ),
 • μετοχές εταιριών, όπως των ΟΛΠ και ΟΛΘ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ, των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, τραπεζών, κ.λπ.,
 • λοιπά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι άδειες εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, κ.λπ.,
 • επιλεγμένα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου:

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Για το σύνολο των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο      ΤΑΙΠΕΔ στο παρελθόν και για εκείνα που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιό του, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του ν. 4389/2016, απαιτείται συνήθως μια μακρά περίοδος ενεργειών νομικής και τεχνικής ωρίμανσης, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη διαδικασίας της αξιοποίησης. Σημαντικά έσοδα προήλθαν από ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων μέχρι σήμερα, ενώ μετά το 2016 παρέμειναν στο ΤΑΙΠΕΔ περί τα 74 ακίνητα (ή ομάδες ακινήτων). Εξ’ αυτών ήδη έχουν αξιοποιηθεί τα 29, ενώ άλλα 21 βρίσκονται σε ώριμη φάση προς αξιοποίηση.

Κατά τη λειτουργία του Ταμείου από το 2011 έως και το 2018:

 • υλοποιήθηκαν 44 έργα με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών συνολικής αξίας 8.889,3 εκατ. ευρώ,
 • εισπράχθηκαν -εκπεφρασμένα σε ταμειακή βάση- έσοδα από ολοκληρωμένες συναλλαγές συνολικής αξίας 5.445,3 εκατ. ευρώ (Πίνακας 5.4).

Πέραν του συνολικού καταβληθέντος τιμήματος για το κάθε έργο, έχουν συμβασιοποιηθεί και προγραμματιστεί από τους νέους επενδυτές, επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα ύψους άνω των 0,8 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν:

 • 293 εκατ. ευρώ δεσμευτικών επενδύσεων στον ΟΛΠ,
 • 180 εκατ. ευρώ δεσμευτικών επενδύσεων στον ΟΛΘ,
 • 357 εκατ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Τέλος, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα  ότι η αξιοποίηση του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Ελληνικού (Ελληνικό ΑΕ), περιλαμβάνει υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ (με το 80% να επενδύεται εντός της πρώτης 12-ετίας) που, μαζί με υπόλοιπες επενδύσεις, διαμορφώνει, μέχρι τώρα, το προσδοκώμενο συνολικό μέγεθος των εκτιμώμενων επενδύσεων στην οικονομία της χώρας στα 5,4 δισ. ευρώ.

Εντός του 2018:

 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και εισπράχθηκε το συνολικό τίμημα των 231,9 εκατ. ευρώ.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και εισπράχθηκε το συνολικό τίμημα των 284 εκατ. ευρώ.
 • Βαίνει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ και αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του 2018.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ), ενώ το τίμημα των 251,28 εκατ. ευρώ, που αναλογεί στο ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του έτους.
 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων 1800 MHz για τα έτη 2018-2035, συνολικού τιμήματος 201,5 εκατ. ευρώ και κατεβλήθη η πρώτη δόση του τιμήματος, ήτοι 166 εκατ. ευρώ.
 • Βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία για την επέκταση κατά 20 έτη της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας. Το συνολικό τίμημα, ύψους 1.115 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί έως το τέλος του έτους.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στην πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ. Η πρώτη δόση του τιμήματος 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί το 1ο τρίμηνο 2019.
 • Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ακινήτου Castello Bibelli στην Κέρκυρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και το τίμημα αναμένεται ότι θα καταβληθεί το 2019.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:

 • Η από κοινού με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA πώληση του 50,1% των μετοχών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.
 • Η μακροχρόνια (35-ετής) παραχώρηση του δικαιώματος χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών κάθετων αξόνων.
 • Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των μαρίνων Χίου και Αλίμου.
 • Η πώληση ακινήτων.

Τέλος, το 2018 εκκίνησε η διαδικασία προπαρασκευής και ωρίμανσης για την αξιοποίηση:

 • του 30% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ,
 • του 50,01% της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του 14% της ΔΕΠΑ Υποδομών που θα προκύψουν μετά το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών,
 • ορισμένων περιφερειακών λιμένων μέσω συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων,
 • των μαρίνων Αργοστολίου, Ιτέας και Ζακύνθου,
 • του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου Ν. Καβάλας και της μετατροπής του σε υπόγειο χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Τα συνολικά έσοδα για το 2019, τα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχονται σε 1.531,5 εκατ. ευρώ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 Πίνακας 5.2  Στόχος εσόδων* 2019

(σε εκατ. ευρώ)
1Προσδοκώμενα έσοδα από διαγωνισμούς, για τους οποίους έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, με αναμενόμενη πρώτη εκταμίευση το 2019301,6
2Έσοδα από καταβολές δόσεων, ολοκληρωμένων  συναλλαγών προηγούμενων ετών49,0
(1+2)Σύνολο (πίνακας 5.4)350,6
4Εκτιμώμενα έσοδα από διαγωνισμούς έργων, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν το 20191.180,9
(3+4)Σύνολο προβλεπόμενων εσόδων 20191.531,5

* Σε ταμειακή βάση

Πίνακας 5.3  Προβλεπόμενα έσοδα τριμήνων έτους 2019
(σε εκατ. ευρώ)
1οτρίμηνο2οτρίμηνο3οτρίμηνο4οτρίμηνο2019(συνολικά)
Εισπράξεις ανά τρίμηνο4,828,310,71487,71531,5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Πώληση 33% μετοχών ΟΠΑΠ3,03,0
Περιφερειακά Αεροδρόμια23,323,3
Έργα στο στάδιο προετοιμασίας [ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΛΠΕ, ΑΙΑ (μετοχές), ΔΕΠΑ, Μαρίνες]1170,61170,6
Σύνολο0,023,30,01173,61196,9
ΑΚΙΝΗΤΑ
Κασσιώπη2,02,0
Αφάντου6,56,5
E-auction Ι-VIII4,85,04,013,8
Αγορά Μοδιάνο, Θεσσαλονίκη0,40,4
Ελληνικό300,0300,0
Castello Bibelli1,61,6
Λοιπά ακίνητα στο στάδιο προετοιμασίας10,310,3
Σύνολο4,85,010,7314,1334,6

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ, Οκτώβριος 2018

Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ετών 2011-2019 απεικονίζεται στους πίνακες 5.4 και 5.5.

Πίνακας 5.4  Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις(σε εκατ. ευρώ)
ΈργοΜε προσφοράΣυνολικόΤίμημαΚαταβεβλημένοΟικονομικό κλείσιμοΑ’ καταβολή τιμήματοςΔόσεις / Τέλη Παραχώρησης
201120122013201420152016201720182019
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz  και 1800 MHzΧ408,4408,42011316,734,235,222,3
Πώληση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων (VLTs)Χ560,0560,02011474,086,0
Επέκταση διάρκειας σύμβασης δικαιώματος διεξαγωγής παιγνίων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για 10 χρόνιαΧ375,0375,02011375,0
Μετοχές ΕΤΕ – ALPHA – ΠΕΙΡΑΙΩΣΧ14,714,720125,29,5
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Λονδίνο, Τασκένδη, Βρυξέλλες)Χ30,330,3201330,3
Πώληση άδειας Κρατικών ΛαχείωνΧ190,0190,02013190,0
Πώληση 33% μετοχών ΟΠΑΠΧ652,0634,02013622,03,03,03,03,03,03,0
Μετοχές ΟΠΑΠ 1%Χ21,621,6201321,6
Εκμίσθωση για 90 έτη του κτιρίου Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC)Χ81,081,0201381,0
E-AUCTION IΧ11,011,020148,02,00,430,340,30,2
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Ντίσελντορφ)Χ0,80,820140,8
ΠαλιούριΧ14,014,020147,03,02,02,0
Ψηφιακό ΜέρισμαΧ388,6361,72014114,0189,829,628,2726,9
Πώληση και επαναμίσθωση επιλεγμένων κτιρίων του Δημοσίου (28 ακίνητα)Χ261,3261,32014261,3
E-AUCTION IIΧ1,81,820150,50,30,30,80,2
E-AUCTION IIIΧ10,39,620155,50,82,01,30,8
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Βελιγράδι)Χ2,42,420152,4
Ξενία ΣκιάθουΧ2,62,620152,6
Άγιος ΙωάννηςΧ9,69,620159,6
Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό ΣτοίχημαΧ40,540,520158,112,220,2
E-AUCTION IVΧ0,50,520150,100,160,200,050,05
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)Χ10,610,6201610,6
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Ρώμη, Ερεβάν)Χ10,210,2201610,2
Πώληση επιλεγμένων κτιρίων εξωτερικού (Λουμπλιάνα)Χ0,60,620160,6
Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (51% + 16%)Χ368,5280,52016280,5
E-AUCTION VIΧ18,511,920163,73,74,54,3
Αστήρ ΒουλιαγμένηςΧ94,494,4201694,4
ΚασσιώπηΧ23,015,0201610,03,02,02,0
Πώληση 2 AirbusΧ3,843,8420163,84
Αγορά Μοδιάνο, ΘεσσαλονίκηΧ1,900,42017  0,40,380,38
E-AUCTION VΧ0,80,820170,8
Περιφερειακά ΑεροδρόμιαΧ2.150,01.251,020171.234,016,723,3
ΤΡΑΙΝΟΣΕΧ45,045,0201745,0
Πώληση μετοχών ΑΔΜΗΕΧ0,40,420170,4
E-AUCTION VII, VIIIΧ18,47,9220171,926,08,3
ΟΛΘ (67%)Χ231,9231,92018231,9
ΕΕΣΣΤΥΧ22,0201822,0
ΟΤΕ 5%Χ284,0284,02018284,0
ΑΙΑ – Επέκταση σύμβασηςΧ1.115,020181.115,0
ΔΕΣΦΑΧ251,02018251,0
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων 2018-2035Χ201,5166,02018166,0
Αφάντου, ΡόδοςΧ42,1201821,06,5
Castello Bibelli, CorfuΧ4,120191,6
Αξιοποίηση έκτασης ΕλληνικούΧ915,02019300,0
Σύνολο υπογεγραμμένων έργων: 448.889,35.445,31.165,75,21.040,4394,1260,8497,51.367,82.152,8350,6
Σημείωση: Στα έργα όπου το κεταβεβλημένο ποσό ξεπερνά το συνολικό τίμημα, το επιπλέον ποσό αφορά σε τόκους
Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
ΟΛΘ 25,5
ΕΛΠΕ 22,8
ΕΥΑΘ4,4
ΕΥΔΑΠ 11
ΔΕΠΑ1,2
Σύνολο μερισμάτων 00025,528,401100
Σύνολο εσόδων από αποκρατικοποιήσεις8.889,35.445,31.165,75,21.040,4419,6289,2497,51.378,82.152,8350,6
Πίνακας 5.5  Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων(σε εκατ. ευρώ)
2011-20122013201420152016201720182019
ΕισπράξειςΕισπράξειςΕισπράξειςΕισπράξειςΕισπράξειςΕισπράξειςΕισπράξειςκαιεκτιμήσειςΠροβλέψεις
1.171,001040,4419,6289,2497,51.378,82.152,8*1.531,5

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ, Οκτώβριος 2018

* 738,4+1.414,4 (υπογεγραμμένα έργα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο και έργα σε προετοιμασία)

Ακολουθεί πίνακας με το μετοχολόγιο ΤΑΙΠΕΔ.

Πίνακας 5.6  Μετοχολόγιο Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου(ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ(αφορά μετοχές κυριότητας ΕΔ που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεωνκαι μεταφέρθηκαν με απόφαση της ΔΕΑΑ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011)
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικός αριθμός μετοχώνΑριθμός μετοχώνκυριότητας ΤΑΙΠΕΔΠοσοστό ΤΑΙΠΕΔεπί του ΜΚ (%)
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ305.635.185108.430.30435,48
ΕΥΑΘ36.300.0008.717.99924,02
ΕΥΔΑΠ106.500.00012.069.73911,33
ΟΛΘ10.080.000732.5947,27
ΟΛΠ25.000.0001.784.440*7,14
ΔΕΗ232.000.00039.440.00017,00
*    Οι υπόλοιπες 4.000.000 μετοχές που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης και το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί μόνο το δικαίωμα ψήφου.
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικό μετοχικό κεφάλαιο(σε ευρώ)Μετοχικό κεφάλαιοκυριότητας ΤΑΙΠΕΔ(σε ευρώ)Ποσοστό ΤΑΙΠΕΔεπί του ΜΚ (%)
Ελληνικό ΑΕ3.800.0003.800.000100,00
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ300.000.00090.000.00030,00
ΛΑΡΚΟ109.327.66360.337.94255,19
ΔΕΠΑ ΑΕ991.238.046644.304.73065,00
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ (σε εκκαθάριση)124.512.087124.512.087100,00
ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ64.421.50064.421.500100,00
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης1.354.7411.354.741100,00
Οργανισμός Λιμένος Βόλου8.192.1578.192.157100,00
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας895.400895.400100,00
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας9.783.6409.783.640100,00
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου1.533.5151.533.515100,00
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας7.605.7757.605.775100,00
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας2.500.2062.500.206100,00
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου303.051303.051100,00
Οργανισμός Λιμένος Πατρών17.389.59017.389.590100,00
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας864.090681.409100,00

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

Ακολουθούν πίνακες με το μετοχολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου (Πίνακες 5.7 έως 5.9)

Πίνακας 5.7  Μετοχολόγιο Ελληνικού ΔημοσίουΠρονομιούχες μετοχές άρθρου 1 του ν. 3723/2008
Πιστωτικό ίδρυμαΠρονομιούχες μετοχές(ποσά σε ευρώ)
Attica Bank100.199.999,90
Σύνολο (Α)100.199.999,90
Πιστωτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση
Πανελλήνια Τράπεζα28.300.000,00
Proton Bank79.999.995,79
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο224.960.000,00
FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ50.000.000,00
                                                            Σύνολο (Β)383.259.995,79
Σύνολο (Α)+(Β)483.459.995,69

Πηγή: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Πίνακας 5.8  Μετοχολόγιο Ελληνικού ΔημοσίουΕισηγμένες στο ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικός αριθμός μετοχώνΑριθμός μετοχώνκυριότητας ΕΔΠοσοστό ΕΔεπί του ΜΚ (%)
ΟΤΕ490.150.3894.901.5071,00
Τράπεζα Ελλάδος19.864.8861.774.0888,93
ΥΓΕΙΑ305.732.43633.6600,01
ΤΙΤΑΝ77.063.56830.4640,04
ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ191.660.3201100,00
ΚΕΚΡΟΨ19.804.1341.8880,01
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ24.619.524317.8871,29

Πηγή:   Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού

Πίνακας 5.9  Μετοχολόγιο Ελληνικού ΔημοσίουΜη εισηγμένες στο ΧΑ
ΕταιρείαΣυνολικό μετοχικό κεφάλαιο(σε ευρώ)Μετοχικό κεφάλαιοκυριότητας του ΕΔ (σε ευρώ)Ποσοστό ΕΔεπί του ΜΚ (%)
ΕΕΣΥΠ (ν.4512/18)   
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ)10.000.00010.000.000100,00
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ1.279.847.6701.276.242.87099,72
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ1.396.425.4241.395.500.38499,93
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ4.299.336.6584.299.336.658100,00
ΟΣΕΘ6.000.0006.000.000100,00
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)4.799.198.4004.799.198.400100,00
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ-ΚΤΥΠ (Συγχώνευση ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ)532.560.824532.560.824100,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων1.126.910439.49539,00
ΑΕ Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)12.000.00012.000.000100,00
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ120.841.0001.2610,0010
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ5.820.1705.820.170100,00
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ60.00060.000100,00
Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς ΗλεκτρικήςΕνέργειας ΑΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ)297.000.000297.000.000100,00
Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων ΑΕ228.21224.71010,83
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ανώνυμος Γεωργική Βιομηχανική Εμπορική Κτηματική& Τουριστική Εταιρεία98.826.35420.7160,02
Εγνατία Οδός ΑΕ7.050.000.0007.050.000.000100,00
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)24.00024.000100,00
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ πρώην ΤΕΜΠΜΕ)942.479.700942.479.700100,00
Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός ΑΕ (ΕΛΔΟ ΑΕ)60.00060.000100,00
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου ΑE45.000.00045.000.000100,00
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ-
Enterprise Greece Invest & Trade (πρώην Invest in Greece ΑΕ,ΕΛΚΕ)
293.400293.400100,00
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ2.000.000480.00024,00
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ)1.000.0001.000.000100,00
Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ210.000210.000100,00
ΕΡΤ ΑΕ5.000.0005.000.000100,00
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ) ΑΕΠΕΥ300.00015.0005,00
Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΕΑΕΑΠ)300.000150.00050,00
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ (συγχώνευση με ΕΚΕΠΥ, ΕΤΑΚΕΙ ΚΑΙ ΕΛΟΤ)5.511.8004.839.40087,80
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ3.000.0003.000.000100,00
ΚΑΪΡ ΡΟΔΟΥ576.72121.6943,76
Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) πρώην Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ ΑΕ)1.000.0001.000.000100,00
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)473.751.262473.751.262100,00
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (συγχώνευση με Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ)7.017.5007.017.500100,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)(πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ)293.500293.500100,00
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ129.140129.140100,00
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ532.800271.72851,00
Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας (ΟΛΝΕ) ΑΕ4.092.7144.092.714100,00
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ)119.300.00045.000.00037,72
ΦΟΙΝΙΞ GROUPAMA22.074.6403650,00
Εταιρείες Ομίλου Σαρακάκη (μεταφορά από χαρτοφυλάκιο ΔΕΚΑ ΑΕ)
    Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασφαλίσεων74.0005600,76
    Αφοι Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ(Συγχώνευση με Γενική Αυτοκινήτων, Σαρακάκης Λιανική,    Ιάσων)14.070.00029.7000,211
    Σαρακάκης Σεντερ ΑΕΤΕ17.576.260239.2201,36
    Κτηματική και Ναυτική ΑΕ9.732.270254.6802,62
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)25.850.00025.850.000100,00
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)6.603.0816.603.081100,00
(συνεχίζεται)
(συνέχεια)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)25.850.00025.850.000100,00
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)6.603.0816.603.081100,00
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ
Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ) ΑΕ1.358.876161.42511,88
Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία(πρώην ΕΚΕΒΥΛ) ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ)1.266.000149.59911,82
Βιοτεχνικό Πάρκο Γρεβενών (ΒΙΟΠΑΓΡΕ) ΑΕ175.8003.5162,00
Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων ΑΕ60.00017.40029,00
Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) ΑΕ147.0006.0274,10
Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας ΑΕ319.6801.3050,41
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αρ. 14α ν. 3429/2005)
Ολυμπιακές Αερογραμμές130.385.000130.385.000100,00
Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες354.946.354354.946.354100,00
Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ21.166.19121.138.74099,87
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ΑΒΕ115.790.00098.987.90085,49
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Πιστωτικά ιδρύματα
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος1.050.573.329973.710.05692,68
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο1.052.524.067358.313.16534,04
Λοιπές
Αγρογή ΑΕ5.870.0005.870.000100,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ51.365.5644.3750,01
ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική4.049.896280.5656,93
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΑΕ24.541.98224.541.982100,00
Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής (ΕΛΣΥΠ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)784.552159.89220,38
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επενδύσεων (ΕΑΕΕ) ΑΕ26.208.64026.208.640100,00
Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)1.444.3931.092.53975,64
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)58.70038.71365,95
Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού (ΕΛΚΕΔΕ) ΑΕ(προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)452.577230.86051,01
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ623.797424.18268,00
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ121.449.478121.449.478100,00
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΕΤΑΤ) ΑΕ505.000503.66299,74
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ5.827.9503.271.26856,13
Κέντρο Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ) ΑΕ  (προήλθε από κατάργηση ΕΟΜΜΕΧ)58.60029.88651,00
Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΝΑΕΔΚ)395.833294.10474,30
NUTRIART ABEE23.506.70477.8070,331
Πετζετάκις ΑΕ7.674.94438.6570,504
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)ΑΕ56.407.00056.407.000100,00

Πηγή: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής-Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Κυβέρνηση προωθεί σταθερά μία πολιτική ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και στοχευμένης αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά και σταθερά έσοδα για το Δημόσιο σε μακροχρόνια βάση, να μειώσει το ύψος του δημόσιου χρέους και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη. Η πολιτική αυτή έχει ως βασικούς άξονες την καταγραφή, την προστασία και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών και του νομοθετικού πλαισίου.

Αναλυτικά:

Α.  Καταγραφή

Σχετικά με την καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας δύο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και δυο προγραμματίζονται:

 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)

Υλοποιήθηκε το έργο των Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της ψηφιοποίησης και διάθεσης διαγραμμάτων και εγγράφων, καθώς και της δημιουργίας περιγραφικής και γεωγραφικής βάσης δεδομένων. Το έργο βρίσκεται ήδη σε φάση λειτουργίας και συνεχούς ενημέρωσης των δεδομένων του. Στόχος για το 2019 είναι: 1) η συμπλήρωση μέσω του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και η συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων (κτηματολογικά στοιχεία) και 2) η ολοκλήρωση της ανάρτησης των νέων καθορισμένων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας τόσο στην εφαρμογή αιγιαλού όσο και στη διαδικτυακή πύλη (Portal) του Υπουργείου.

 • Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ)

Το ΜΑΠ αποτελεί βασική δράση της ΓΓΔΠ για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα. Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας είναι ένα συνεχώς επικαιροποιούμενο γεωγραφικό και περιγραφικό μητρώο, στο οποίο διασυνδέονται οι βάσεις δεδομένων της δημόσιας περιουσίας όλων των Υπουργείων. Η αναγκαιότητα του έργου συνίσταται στη δυνατότητα που παρέχει στη ΓΓΔΠ να συντονίζει και να ελέγχει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων μέσω της ψηφιακής συστηματικής καταγραφής, ταξινόμησης και επεξεργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η ανάδειξη του ΜΑΠ σε κύριο εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου με σταδιακή λειτουργική μετατροπή του σε άτυπο Δημόσιο Κτηματολόγιο.

Στόχοι για το 2019 είναι:

– η δημιουργία νέων αναφορών και στατιστικών,

– η επικαιροποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (LSO 25) και

– η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας με τις ψηφιακές βάσεις όλων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται ακίνητα (Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υπουργεία κ.λπ.).

 • «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας»

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την περίοδο 2019-2020 η ΓΓΔΠ θα εντάξει έργο για τη «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας» με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της πλήρους και επικαιροποιημένης λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών. Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες δράσεις στα λοιπά υπουργεία που λειτουργούν ψηφιακές βάσεις ακινήτων.

 • Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δημόσιας περιουσίας η ΓΓΔΠ θα προχωρήσει με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων, στον ακριβή προσδιορισμό των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία, που δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα και τη στελέχωση των υπηρεσιών (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας). Ο ακριβής εντοπισμός τέτοιων ακινήτων θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και αύξηση των εσόδων του Δημοσίου.

Β.    Προστασία

Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Στόχος της ΓΓΔΠ είναι η συνεχής ενημέρωση του ΨΥΔΗΠΕΕΚ μέσω της καταχώρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομίας, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.ά.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.ά.) και των κοινό-χρηστων ζωνών αιγιαλού (λόγω καταπατήσεων) με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Με την ηλεκτρονική αποστολή των εν λόγω στοιχείων στις κτηματικές υπηρεσίες, μπορεί να διαπιστώνεται ποιες από αυτές τις μεταβολές είναι νόμιμες και ποιες παράνομες ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν φαινόμενα αυθαιρεσίας.

Το έτος 2018 εγκρίθηκε αρχική δαπάνη 105.000 ευρώ πιλοτικής εφαρμογής πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε τρεις κρίσιμες περιοχές, με στόχο το 2019 να διευρυνθούν σε δέκα.

Γ.    Αξιοποίηση

Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών – εξορθολογισμός και εξοικονόμηση δαπανών

Συνεχίζεται το 2019 η αξιοποίηση της ακίνητης κτηριακής περιουσίας του Δημοσίου και η ορθολογική διαχείριση των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών και οργανισμών του, προς τον σκοπό δραστικής μείωσης των σχετικών λειτουργικών δαπανών.

 • Κατεχόμενα και Ανταλλάξιμα Κτήματα

Άμεσα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορούν να εξασφαλισθούν από την τακτοποίηση των Κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων. Η τακτοποίηση ορισμένων Κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

– Την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων αλλά και συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία σπεύδει να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με χρονική καθυστέρηση, την περιουσία της.

– Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα προκύψει κατά την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

– Την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 • Επί μέρους παρεμβάσεις

Σχολάζουσες Κληρονομίες

Άμεσα έσοδα μπορούν να εξασφαλισθούν από τις Σχολάζουσες Κληρονομίες μέσω της υλοποίησης προγράμματος ταχείας εκκαθάρισής τους, ώστε να μην παραμένουν υποθέσεις εκκρεμείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κληροδοτήματα

Στόχος της ΓΓΔΠ είναι να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών επί των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τις διαθήκες των διαθετών. Επίσης, στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Αιγιαλοί και Παραλίες

Η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στο 2017-2018, για έναν μικρό αριθμό θέσεων, θα επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό δημοπρατούμενων θέσεων, καθώς και σε άλλα αντικείμενα προς δημοπρασία για πρώτη φορά στο έτος 2019 (πχ αμμοληψίες), μέσω υφιστάμενου συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Άμεσα έσοδα θα εξασφαλισθούν από την τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης του Αιγιαλού και της Παραλίας, που γίνεται σήμερα έναντι μικρού τιμήματος για το Δημόσιο και αφορά στις περιπτώσεις που υπογράφονται μισθωτήρια συμβόλαια, με τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και αμμοληψιών.

Επίσης, στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επικαιροποίηση και η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αιγιαλό – Παραλία, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η στόχευση θα είναι διπλή: αφενός να διασφαλίζεται η προστασία του Αιγιαλού και της Παραλίας και αφετέρου να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

 • Επανεξέταση του Κώδικα Απαλλοτριώσεων

Στόχος της ΓΓΔΠ είναι η επανεξέταση του κώδικα απαλλοτριώσεων με γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών και την εναρμόνιση με τις κοινοτικές δεσμεύσεις, προς τον σκοπό εξοικονόμησης δημόσιων δαπανών.

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ? ΝΑ ΣΕ ΑΠΑΛΩΤΡΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ? ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ?? ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ !!!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/04/27/perioysiaka-stoicheia-ellinikoy-dimosioy-apokratikopoiiseis-kratikos-proypologismos/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Σχετικές δημοσιεύσεις

shares
Αρέσει σε %d bloggers: