ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-01-2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

image_pdfimage_print

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 1

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης περί α) τροποποίησης της μελέτης «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΕΦΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και β) εκτέλεσης αυτής με Συμπληρωματική Σύμβαση στο εκτελούμενο σχετικό έργο, μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ).
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης στο εκτελούμενο έργο «Αντικατάσταση Παλαιών Τμημάτων Ύδρευσης –Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης –Αντικατάσταση Σωλήνων».
 1. Λήψη απόφασης περί συμβιβασμού ή μη στην υπόθεση Δημ. Κουμπούνη κ.λπ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1321/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υποβολή εισήγησης από την Οικονομική Επιτροπή).
 • Λήψη απόφασης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 1x63A για την ηλεκτρική σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής  Τάσης του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμήθειας αγαθών έτους 2019.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών και Εργασιών έτους 2019.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2019.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από την παγία προκαταβολή του Δήμου έτους 2019.
 1. Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για την κατάθεση του ποσού της παγίας προκαταβολής του  Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
 1. Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση των ποσών των πάγιων προκαταβολών των Τοπικών Κοινοτήτων Ραφήνας και Πικερμίου και ορισμού αναπληρωτών υπόλογων διαχειριστών τους.
 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας κοπής δένδρων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων του Ν. 2881/2001 και της ΥΑ 2123/36/2001/19-10-2001.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΔΩ:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αρέσει σε %d bloggers: