Αξιολόγηση υπαλλήλων από μη νόμιμους προϊσταμένους – Τι έκρινε το ΝΣΚ (Γνωμοδότηση)

image_pdfimage_print

Οι στρεβλώσεις του συστήματος αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα, που οδηγεί ορισμένες φορές στο να αξιολογούνται οι υπάλληλοι από προϊσταμένους αμφιβόλου (έως μη νόμιμης)“προέλευσης” και κατάρτισης, ήρθαν ξανά στο φως με αφορμή Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ΠΡΩΤΟΣ σας παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS.

 

Σε αυτήν, το ΝΣΚ έκρινε ότι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, των οποίων οι τοποθετήσεις ανεκλήθησαν για λόγους μη τήρησης της ορθής διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους, διατηρούν την αρμοδιότητα για τη σύνταξη των Εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτές, καθ’ όλο το διάστημα της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων ευθύνης.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αριθμ. 153/2018 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, όπου ανακλήθηκε η τοποθέτηση (όπως αναγράφεται) περίπου 300 Διευθυντών και Τμηματαρχών.

Τον Αύγουστο 2017 εκδόθηκαν οι Αποφάσεις ανάκλησής τους, από τον χρόνο της ισχύος τους. Οι νέοι Προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν μετά την 20η Αυγούστου 2017, συνεπώς προέκυψε το ζήτημα ποιος είναι αρμόδιος για τις Εκθέσεις Αξιολόγησης 2016 και 2017.

Το ΝΣΚ απάντησε ότι όλοι αυτοί, παρά το ότι ανεκλήθησαν οι πράξεις ορισμού τους ως προϊσταμένων,θα αξιολογήσουν τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης για τα εν λόγω έτη.

 

Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως περιγράφονται στη Γνωμοδότηση, με απλά λόγιαστην πράξη δημιουργείται το παράδοξο εκατοντάδες υπάλληλοι να αξιολογηθούν και να “κουβαλούν” στον υπηρεσιακό τους φάκελο τη βαθμολογία συναδέλφων τους που εκρίθη ότι μη νομίμως είχαν γίνει προϊστάμενοι.

 

Το ΝΣΚ  -στηριζόμενο τόσο στο γράμμα του νόμου περί αξιολόγησης (ν.4369/2016), όσο και στην Αιτιολογική του Έκθεση- κατέληξε στο ότι “ο νομοθέτης θεωρεί σε κάθε περίπτωση απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους”.

Έλαβε υπόψη στο σκεπτικό του ότι, εάν οι προϊστάμενοι που ανεκλήθησαν κρίνονταν αναρμόδιοι, ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων θα στερείτο, εν μέρει ή παντελώς, των μορίων που αντιστοιχούν στις μη υπάρχουσες Εκθέσεις αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να βρίσκονταν, για λόγους για τους οποίους δεν έχουν οι ίδιοι καμία ευθύνη, σε δυσμενέστερη θέση στο μέλλον.

Σημείωσε μάλιστα ότι η διαδικασία της αξιολόγησης υπηρετεί άμεσα το δημόσιο συμφέρον και συνδέεται αναπόσπαστα με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης ΕΔΩ

 

Γενικότερα, σημειώνουμε ότι παρεμφερή παράδοξα, που ανακύπτουν στην πράξη και δημιουργούν ενδο-υπηρεσιακές “αναταράξεις”,σταδιακά θα εξαλειφθούν με την ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Σχετική διαδικασία –βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου- είναι εν εξελίξει.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε τρίτου πριν από την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.  Μετά την αποδοχή τους αποτελούν πράξεις υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.  Για τη συγκεκριμένη, δεδομένου ότι είναι πρόσφατη (ημερομηνία θεώρησης 26/9/2018), δεν έχει περιέλθει στο ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αρέσει σε %d bloggers: