Posts by Category: ΠΑΙΔΕΙΑ

image_pdfimage_print
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ August 7, 2018

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο

Δελτίο Τύπου

(Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19

από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

στην Κόρινθο)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης επανίδρυσής τους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» (στην αγγλική γλώσσα)

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Κοινωνιολογίας και των Πολιτισμικών Σπουδών) των «Σπουδών Περιοχής» στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας τους μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές” πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018

Αναλυτικές πληροφορίες και η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ (https://pedis.uop.gr/?page_id=1949).

 1. ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Στο ΠΜΣ καλλιεργείται και αναπτύσσεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης (risk management) και της ανάλυσης δεδομένων (analytics).

To ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική», είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018

Αναλυτικές πληροφορίες και η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ (https://pedis.uop.gr/?page_id=10109).

 

 1. ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η επανίδρυση του ΠΜΣ έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ και αναμένεται η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας δημοσίευσης του ΦΕΚ Επανίδρυσης. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ θα ανακοινωθεί η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2018-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ εδώ (https://pedis.uop.gr/?page_id=1212) και να αποστείλουν e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο pms-pedis@uop.gr επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο

“Workshop της “ΑΜΥΜΩΝΗΣ” για το έργο ”PrECIVIM” – ERASMUS+ ΚΑ2

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Workshop 28/06/2018

για το έργο

«Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities

PrECIVIM” 

 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/06/2018 στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ίριδα» της Αμυμώνης το πρώτο workshop για τους εργαζόμενους του Φορέα αναφορικά με το έργο Promoting  Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”. Το έργο διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ΚΑ2 με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

Το Workshop οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία της Αμυμώνης και παρακολούθησαν 15 εργαζόμενοι από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ίριδα».

Κατά τη διάρκεια του workshop, δόθηκαν πληροφορίες για το έργο και τους στόχους του. Συζητήθηκαν αναλυτικά τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του ενώ έμφαση δόθηκε στα πρώτα ευρήματα ανά χώρα και ανά συμμετέχοντα εταίρο. Οι ιδιαιτερότητες ως προς την επικοινωνία και την ανάπτυξή της για παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, οι κοινοί προβληματισμοί και η ανάγκη για ευρηματικότητα αλλά και καθοδήγηση ως προς αυτό το θέμα απασχόλησαν την ομάδα του workshop.

Οι εργαζόμενοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και επιθυμούν να πραγματοποιηθούν  περαιτέρω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης  και εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και διδασκαλίας δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (MDVI). Θεωρούν ότι η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η  εκπόνηση ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα στο έργο τους και κυρίως θα ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες (MDVI) και θα προωθήσει την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Photo 2b

 

“Workshop της “ΑΜΥΜΩΝΗΣ” για το έργο ”PrECIVIM” – ERASMUS+ ΚΑ2

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Yποτροφίες σε Παιδιά Οικογενειών που Επλήγησαν από τις Πυρκαγιές στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το Συμβούλιο, η ακαδημαϊκή κοινότητα, το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές, εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και τα θερμά τους συλλυπητήρια για τα δεινά και τις απώλειες των συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου συνεισφέρει στην ανακούφιση των πληγέντων από το βάρος των σπουδών των νέων παιδιών. Προσφέρουμε τέσσερις υποτροφίες πλήρους απαλλαγής διδάκτρων, για το σύνολο της διάρκειας των σπουδών, για τα προπτυχιακά προγράμματα της Νομικής, της Ψυχολογίας, των Πολιτικών Μηχανικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι υπότροφοι θα τύχουν δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου μας. Οι υποτροφίες προσφέρονται ανά δύο στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει σε συνεργασία με τις οικείες Δημοτικές Αρχές, με τις οποίες βρισκόμαστε σε επαφή.

Ευελπιστούμε ότι η προσφορά μας θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας καινούργιας αρχής για τους νέους και τις νέες, των οποίων οι οικογένειες επλήγησαν από αυτή την καταστροφή, για ένα μέλλον με ελπίδα και προοπτική.

Πρόσοψη Νεάπολις Πανεπιστήμιο στη Κύπρου
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κεντρική July 23, 2018

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη χρονιά 2018-2019

Αλήθεια πότε ανοίγουν τα σχολεία; Υπάρχει κάποια στάνταρ ημερομηνία ή κάθε χρόνο ισχύει κάτι διαφορετικό; Ας δούμε!

Κάθε χρόνο τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου, εκτός αν πέφτει σε Σαββατοκύριακο οπότε ανοίγουν την πιο κοντινή εργάσιμη ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι:

Το διδακτικό έτος 2018-2019 θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη χρονιά 2018-2019
ΠΑΙΔΕΙΑ July 6, 2018

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 

Στις 26 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδας. Μια ενέργεια επιβεβλημένη, καθώς εδώ και πολλά χρόνια η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού στην πόλη μας είχε σαν αποτέλεσμα τα δυο γυμνάσια που σήμερα υπάρχουν, να λειτουργούν με αριθμό πολλαπλάσιο αυτού που επιτρέπουν οι κτηριακές προδιαγραφές των σχολείων. Παράλληλα ο μεγάλος αριθμός μαθητών στις σχολικές μονάδες, σε συνδυασμό με τις σημερινές υποδομές, λειτουργεί αντιπαιδαγωγικά, δυσχεραίνοντας το έργο των εκπαιδευτικών.

Η απόφαση ίδρυσης  του 3ου Γυμνασίου, έγινε σε μια χρονική συγκυρία που γενικά χαρακτηρίζεται όχι από ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων, αλλά αντίστροφα, από τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολικών μονάδων, καθώς αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α, που υλοποιούν σταθερά οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 8 χρόνια. Για το λόγο αυτό δεν ήταν μια καθόλου απλή υπόθεση, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός αγώνα που διήρκεσε κάποια χρόνια, και μιας κλιμάκωσης των διεκδικήσεών μας. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι Πανελλαδικά φέτος ιδρύθηκαν μόνο 5 ημερήσια γυμνάσια και το 3ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας είναι το μόνο ημερήσιο Γυμνάσιο που ιδρύθηκε στην Αττική (πέρσι δεν είχε ιδρυθεί κανένα).

Για να φτάσουμε στο τέλος, έπρεπε να πάμε κόντρα στο ρεύμα, να μην απογοητευτούμε στις δυσκολίες και στις αρχικά αρνητικές απαντήσεις, να μην σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να μην «πειστούμε» από το «ρεαλισμό», ότι τάχα δεν μπορούμε να έχουμε ιδρύσεις νέων σχολείων καθώς δεν το επιτρέπουν οι στόχοι  της «δημοσιονομικής πειθαρχίας», ότι «δεν υπάρχουν χρήματα», ότι οι αγώνες μας είναι «ντουφεκιές στο αέρα», ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα κλπ.

Προφανώς για να φτάσουμε στην ίδρυση του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδας, ήταν απαραίτητη η σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή της Διεύθυνσης του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδας, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, του Διευθυντή Σπουδών του υπουργείου Παιδείας, του Δήμου, και του γονεϊκού κινήματος, που ασκούσε συνεχώς, σχεδιασμένα και με κλιμάκωση πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Πλέον βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα και θα πρέπει όσο το δυνατό πιο γρήγορα να λειτουργήσει το 3ο Γυμνάσιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος να οφείλει εξασφαλίσει κατάλληλο κτήριο για τη στέγαση του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδας.

Μετά την ίδρυση του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη βελτίωση των υποδομών και της σχολικής στέγης:

 • Για την (αναγκαία) ίδρυση 2ου Γυμνασίου στα Σπάτα
 • Την άμεση μεταφορά του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας από τα άθλια κοντέινερ σε κατάλληλο κτήριο στην περιοχή της Βραυρώνας
 • Την αγορά των οικοπέδων του 7ου και του 4ου Δημοτικού Αρτέμιδας με στόχο να παραδοθούν στην ΚΤΥΠ
 • Την εξεύρεση χώρων για τα νηπιαγωγεία που σήμερα τα περισσότερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτήρια
 • Την άσκηση πιέσεων στην ΚΤΥΠ για την τακτοποίηση του οικοπέδου του 3ου (πλέον) Γυμνασίου Αρτέμιδας και τη δημοπράτηση του 4ου Δημοτικού Σπάτων.

Γιατί μπορεί με τους αγώνες μας να έχουμε συμβάλει ώστε να γίνουν κάποια βήματα, όμως απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από το στόχο μας, να δούμε δηλαδή τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε επαρκή, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία.

 

 

Σπάτα 4/7/2018

Το   ΔΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ June 30, 2018

“Συμμετοχή της “ΑΜΥΜΩΝΗΣ” στο ERASMUS+ ΚΑ2 ”PrECIVIM”

Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2

Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities

PrECIVIM

Cluj, 07/06/2018 – 10/06/2018

Από τους

Βασιλάρα Διονυσία & Αηδονίδου Λεμονιά

Στη διάρκεια της δεύτερης διακρατικής συνάντησης για το έργο Promoting  Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”,  στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2, που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε  για το έργο, τις δράσεις IΟ1 και IΟ3, τη διαχείριση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση, το σχέδιο εργασίας και το σχέδιο ποιότητας του έργου, αποσαφηνίζοντας προβληματισμούς των συμμετεχόντων και  αποκομίζοντας μια πληρέστερη εικόνα του έργου.

Κατά τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε δυο (2) διακεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς στην πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας. Το ειδικό σχολείο για μαθητές με οπτική αναπηρία (Special High School for the Visually Impaired) και το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai.

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, επισκεφθήκαμε το ειδικό σχολείο για μαθητές με οπτική αναπηρία. Ακολουθώντας το πρόγραμμα της συγκεκριμένης μέρας, αρχικά ενημερωθήκαμε εκτενώς από την κυρία Ramona Ionela Muresan, Διευθύντρια του σχολείου,  για την ιστορία, τη δομή, τη λειτουργία, τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, τη φιλοσοφία και τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος του φορέα. Περιηγηθήκαμε στους χώρους του σχολείου, γνωρίζοντας από κοντά εξαίρετους επαγγελματίες, ως προς την κατάρτισή και τη φιλοξενία τους, αλλά και ανήλικους μαθητές με οπτική αναπηρία που μας υποδέχονταν με χαμόγελα, θέρμη και πλούσιο παιδικό αυθορμητισμό.

Αναμφισβήτητα, η εικόνα του πρωινού καλωσορίσματος στην κεντρική είσοδο του σχολείου από δυο μικρούς μαθητές, ντυμένους με παραδοσιακές στολές και τη δασκάλα τους, να μας προσφέρουν παραδοσιακό ψωμί και αλάτι, θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, βρεθήκαμε στην παιδαγωγική σχολή του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai. Σε πρώτη φάση, η κυρία Andrea Hathazi, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, μας παρουσίασε τη δομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος και των σχολών που το απαρτίζουν. Οι χώροι του πανεπιστημίου έσφυζαν από φοιτητές, ξυπνώντας γλυκιές αναμνήσεις των δικών μας φοιτητικών χρόνων.

Έπειτα από την παρουσίαση της κυρίας Andrea Hathazi, έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τις διοικητικές και οικονομικές πτυχές του έργου, την πύλη του έργου (project portal), το σχέδιο αξιολόγησης, τις επιπτώσεις και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, αναλύοντας τα επί μέρους ζητήματα των προαναφερθεισών ενοτήτων.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει από κάθε εταίρο στο έργο, εντός των επόμενων μηνών, μοιραστήκαμε το σύνολο των  εντυπώσεων του διημέρου και προγραμματίσαμε την επόμενη συνάντησή μας στην Κύπρο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Cluj-Napoca της Ρουμανίας,  η κυρία Ramona Ionela Muresan, η κυρία Andrea Hathazi και μια πενταμελής ομάδα συναδέλφων τους μας συνόδευαν σε ότι είχαν σχεδιάσει για εμάς, δείχνοντας μας τη φιλοξενία τους, την έγνοια τους, την αγάπη για το χώρο εργασίας τους, καθώς και το ομαδικό πνεύμα του προσωπικού.

Όσον αφορά στην πόλη Cluj-Napoca, πρόκειται για μια καταπράσινη, ήσυχη, πεντακάθαρη κωμόπολη με παραδοσιακό ύφος και με διαφορετική αρχιτεκτονική των κτιρίων σε σύγκριση με αυτή του ελλαδικού χώρου. Επικρατεί μια ομοιομορφία ως προς την εξωτερική τους μορφή (κοινά σχέδια οικοδόμησης και χρώματα). Αποπνέει αίσθημα ασφάλειας. Διασχίζεται από ένα ποτάμι και έχει ένα εκπληκτικό κεντρικό περιβαλλοντικό πάρκο, εκτεταμένο σε πολλά στρέμματα, με πολύ πράσινο, δέντρα και λίμνη, προσφέροντας ευκαιρίες για άθληση, βόλτα, εκδρομή στη φύση, διασκέδαση, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και στιγμές χαλάρωσης. Διαθέτει ποδηλατόδρομους και σε διάφορα σημεία υπάρχουν διαθέσιμα ποδήλατα προς ενοικίαση.  Χαρακτηριστικό επίσης της πόλης είναι οι επιβλητικοί, καλοδιατηρημένοι καθεδρικοί ναοί και τα πολιτιστικά της μνημεία. Σημείο ενδιαφέροντος, που μας κέντρισε την προσοχή, είναι και ο βοτανικός κήπος με ειδικό τμήμα κατάλληλα προσαρμοσμένο σε Άτομα με Οπτική Αναπηρία. Σχετικά με τους κατοίκους είναι πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και όσοι δεν γνώριζαν αγγλικά, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σε εξυπηρετήσουν.

Η εμπειρία που αποκομίσαμε συνάδει με τους προσδοκώμενους στόχους που είχαμε θέσει πριν το ταξίδι. Η επαφή με τους εκπαιδευτικούς φορείς, το προσωπικό και τους ωφελούμενους του φορέα αποδοχής, καλλιέργησε πρόσφορο έδαφος για ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και καλών πρακτικών. Σημαντική ήταν και η διασύνδεση μεταξύ των επαγγελματιών που εκπροσωπούσαν τους εταίρους στο έργο, ανταλλάσοντας στοιχεία επικοινωνίας για μελλοντική συνεργασία μεταξύ μας σε θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος.

Αναμφισβήτητα η υλοποίηση τέτοιων δράσεων πρέπει να ενισχύονται, μια και τα εκπαιδευτικά οφέλη μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, αλλά και η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες σε εξελίσσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Συνδράμουν στην πρόοδο των οργανισμών και του προσωπικού τους με ανεκτίμητα οφέλη στην εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των ατόμων που δέχονται τη φροντίδα τους.

“Συμμετοχή της “ΑΜΥΜΩΝΗΣ” στο ERASMUS+ ΚΑ2 ”PrECIVIM”

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Οι πανελλήνιες εξετάσεις  που αρχίζουν σήμερα είναι μία από τις πρώτες κρίσιμες δοκιμασίες που έχετε να αντιμετωπίσετε στη μεγάλη διαδρομή της ζωής σας. Αυτή η δοκιμασία, σας ανοίγει έναν δρόμο για την ανώτατη εκπαίδευση που δεν είναι ο μοναδικός.

Είναι βέβαιο πως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με σταθερούς υποστηρικτές τους γονείς και τους καθηγητές σας, έχετε προετοιμαστεί ώστε να έχετε τα απαιτούμενα εφόδια και οι προσπάθειες σας να ανταμειφθούν και εύχομαι ο καθένας θα πετύχει το στόχο που έχει θέσει.

Συγκεντρωθείτε στον στόχο σας και διεκδικήστε το μέλλον σας με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις σας.

Δώστε σήμερα την μάχη με αυτοπεποίθηση, με ψυχραιμία, με αισιοδοξία, με θετική σκέψη και κάθε αποτέλεσμα αντιμετωπίστε το ως πρόκληση για μια νέα αρχή.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία!

 

Βασίλης Πιστικίδης

τ. Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Μήνυμα του καθηγητή και δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου προς τα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις:

Μήνυμα του καθηγητή και δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου προς τα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις: 

«Οι εξετάσεις δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσω για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας και έτσι πρέπει να τις βλέπετε. Τις ημέρες των εξετάσεων, η πολυετής εμπειρία μου έχει αποδείξει ότι σε αντίθεση με την πίεση της προηγούμενης περιόδου, οι επιδόσεις σας αυξάνονται διατηρώντας την ηρεμία σας, την ξεκούρασή σας και την καλή διάθεση.

Όπλο για αυτό, η σκέψη ότι σε μερικές ημέρες θα έχετε περάσει ανεπιστρεπτί από την σχολική ζωή σε έναν κόσμο γεμάτο προοπτικές. Έναν κόσμο στον οποίο θα έχετε πλέον τη δύναμη της επιλογής, χαράζοντας τη δική σας προσωπική πορεία.

So, don’t worry, be happy και στην περίοδο των εξετάσεων και όλα θα πάνε καλύτερα».

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου
Κιν. 6942 790900

Μήνυμα του καθηγητή και δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου προς τα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις:

Λίμο ο Λεμονάκης….Παρουσίαση βιβλίου

Το 4ο Δημοτικό σχολείο Ραφήνας παρουσιάζει το βιβλίο “Λίμο ο Λεμονάκης” του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.30, στην Δημοτική βιβλιοθήκη Ραφήνας- Πικερμίου. Ενα εξαιρετικο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους! Σας περιμένουμε!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σκαλοπάτι Ραφήνα
Τ.Κ. 190 09
ТГК.: 22940 26073
Λίμο ο Λεμονάκης….Παρουσίαση βιβλίου
image_pdfimage_print
02-08-2018.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ERTOPEN RADIO
No Comments   Aug 2, 2018

02-08-2018.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ERTOPEN RADIO

ttp://wp.me/p4t5rv-ayx Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΡΤ OPEN ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΟΝΗΣΕΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ   ΠΗΓΗ :SORRAS TV
No Comments   Aug 15, 2018

Καλή Παναγιά, Έλληνες!

Καλή Παναγιά, Έλληνες! Του Θανάση Κ. Η “Κοίμηση της Παναγίας” που γιορτάζουμε σήμερα είναι μια ευκαιρία να δούμε – να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε – όχι απλώς την “Πίστη” μας...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ


ANAZHTΗΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ